Skip to content

Open brief aan Amsterdamse wethouder Hilhorst

Geachte wethouder Hilhorst,

De Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) wil via dit schrijven reageren op uw verzoek aan de minister om de kwalificatieplicht te verlengen van 18 naar 23 jaar en op uw interview aangaande dit onderwerp op de website van Binnenlands Bestuur.

JOB is tegen de verlenging van de kwalificatieplicht om verschillende redenen.

Allereerst stelt u dat JOB, en daarmee alle mbo-studenten, blij moeten zijn met een verlenging van de kwalificatieplicht omdat dit een bijdrage zou leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Het is JOB echter volstrekt onduidelijk op welke wijze de onderwijskwaliteit verbetert op het moment dat er ongemotiveerde studenten tegen hun zin in de klas zitten, om nog maar te zwijgen van de impact die dit heeft op medestudenten en onderwijspersoneel.

Ten tweede vindt JOB het schandalig dat u totaal voorbij gaat aan de jongeren achter de cijfers. Het lijkt u alleen te gaan om de kosten en baten. Er zijn verschillende redenen waarom jongeren uitvallen. Uit onderzoek van het Researchcentrum Onderzoek en Arbeidsmarkt (ROA) is gebleken dat juist de groep jongeren die uitvalt vanwege privéomstandigheden niet vatbaar is voor een kwalificatieplicht. Opsluiting in een klaslokaal lost deze problemen niet op.

Ten derde vindt JOB het onbegrijpelijk dat u in uw brief aan de Kamercommissie enerzijds stelt maatwerk te willen leveren, terwijl u anderzijds alle jongeren aan een en dezelfde maatregel wil onderwerpen. Onderwijs is niet op elk moment en voor elke jongere de beste stap op weg naar een goede toekomst. Een jongere die uitvalt heeft zijn of haar eigen verhaal en beweegredenen. Juist daarop moet ingespeeld worden om de jongere vooruit te helpen, bijvoorbeeld door hulp te bieden bij het vinden van een baan of privéproblemen op te lossen. Als een jongere zijn leven op orde heeft, dan is de kans op studiesucces vele malen groter.

JOB vraagt u na te denken over een oplossing die wel werkt. Een oplossing die niet alleen maar ingegeven is door rendementen. Elke jongere heeft recht op een goede toekomst en op zijn of haar eigen weg daar naartoe. Jongeren moeten ondersteund worden op die weg en niet gedwongen worden een bepaalde richting op te gaan. JOB ziet nog veel mogelijkheden om bestaande instrumenten beter in te zetten zodat alle jongeren op de juiste plek terechtkomen.

JOB wil u van harte uitnodigen op ons kantoor, zodat JOB deze brief kan toelichten en oplossingen en alternatieven kan bespreken met u en met mbo-studenten.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter Michiel Steegers

Back To Top