Skip to content

Open brief aan het kabinet: Gun iedere mbo’er één dag per week sociale bubbel op school

Het Nationaal Plan Onderwijs geeft ook de mbo-scholen voldoende lucht om studenten in elk geval de komende 2 jaar goed te begeleiden richting diploma. Een voorzichtige schatting is dat ongeveer 350.000 mbo-studenten een vorm van extra steun nodig hebben voor onder meer het inhalen van studievertraging. Vrijwel alle mbo’ers – ruim 500.000 – voelen de mentale impact van de crisis. Ze zullen straks weer moeten wennen aan bijvoorbeeld een schoolritme na zo lang online onderwijs. Maar dat is peanuts vergeleken bij het gebrek aan sociale interactie onder jongeren. Uit verschillende onderzoeken, waaronder dat van de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB), blijkt dat dát jongeren nu echt opbreekt. Wij zien de scholen als de sleutel tot het weer ‘opstarten’ van die sociale interactie. Van de ruim 1100 mbo’ers die aan het JOB-onderzoek meewerkten, wees 48% de mentale problematiek aan als oorzaak voor studievertraging. Een eerder onderzoek van JOB wees uit dat zo’n drie op de vier mbo-studenten het contact met vrienden en klasgenoten mist.

Het enigszins verzachten van die nood vraagt om actie. Leven gaat namelijk voor leren: de scholen kunnen meer bieden dan onderwijs alleen. Daarom hebben we er de afgelopen weken informeel voor gepleit dat de mbo-scholen per 2 maart elke dag minimaal 20% van de totale studentenpopulatie kunnen ontvangen. Niet enkel om les op school te kunnen opschalen, maar juíst ook om sociale bubbels te creëren. Concreet betekent dit dat iedere mbo-student 1 dag in de week naar school zou kunnen. In het dagprogramma leggen de mbo-scholen dan de nadruk op andere (sociale) activiteiten dan onderwijs alleen. De belofte die het kabinet twee weken geleden deed om 200 miljoen vrij te maken voor een maatschappelijk steunpakket voor onder andere jongeren biedt daarvoor de ruimte. Medewerkers blijven uiteraard zoveel mogelijk thuis werken: alleen noodzakelijk personeel voor de opvang van de studenten komt naar de locaties.

Mbo-scholen hebben al bewezen binnen de RIVM-maatregelen verantwoord en veilig de toeloop van studenten te kunnen organiseren. Studenten zetten zich er hard voor in om zo veilig en goed mogelijk de maatregelen na te leven. Met de voorgestelde voorzichtige versoepeling keren scholen in feite terug naar de omstandigheden van de eerste lockdown (mei 2020), met werkbare afspraken zoals tijdvakken waarbinnen studenten welkom zijn, het beperken van reisbewegingen van en naar de locaties, afspraken met het (regionale) openbaar vervoer en goede afstemming met de veiligheidsregio’s.

Mbo’ers vormen samen de grootste groep studenten in het onderwijs. Ze zijn de studenten van nu, de vakmensen van morgen en de samenleving van de toekomst. Daarom: niet wachten, maar actie, nu! De afgelopen dagen liet het kabinet in de media al doorschemeren dat het die boodschap gelukkig oppikt.

Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad

Noah Hajji, voorzitter JOB

Back To Top