Skip to content

MBO-STUDENTEN GEVEN HUN BURGERSCHAPSONDERWIJS EEN 5.8

MBO-STUDENTEN GEVEN HUN BURGERSCHAPSONDERWIJS EEN 5.8

JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs (JOBmbo) heeft beschikking over een panel van mbo-studenten. Dit keer zijn de panelleden gevraagd naar hun mening over hun burgerschapsonderwijs, waarbij 1.341 mbo-studenten hun stem hebben laten horen.

In de Staat van het Onderwijs (2022) werd recent opnieuw geconcludeerd dat versterking van het burgerschapsonderwijs nodig is. JOBmbo vindt dat er te weinig landelijke kaders zijn, waardoor er tussen en binnen scholen grote verschillen zijn in hoe het burgerschapsonderwijs wordt vormgegeven en hoe de kwaliteit is.

Uit ons panelonderzoek blijkt dat veel mbo-studenten het nut van burgerschapsonderwijs voor hun toekomst niet (geheel) inzien en dat studenten het vaak niet duidelijk vinden wat zij moeten leren bij burgerschap. Ook schrikt JOBmbo van het percentage studenten dat zich niet altijd veilig voelt tijdens hun lessen burgerschap. Samia Boukhizzou, algemeen bestuurslid bij JOBmbo: “Op sommige scholen ontbreekt een effectieve, structurele en planmatige aanpak van het burgerschapsonderwijs. Het baart JOBmbo zorgen dat niet iedereen op het mbo dezelfde kansen krijgt om burgerschapsvaardigheden te ontwikkelen.”

Uit het gemiddelde eindoordeel van studenten blijkt dat nieuwe concrete maatregelen nodig zijn. Studenten geven hun burgerschapsonderwijs gemiddeld een 5.8 en 22% van de studenten vindt hun burgerschapsonderwijs (heel) slecht. JOBmbo vindt daarnaast het percentage studenten dat tevreden is over hun docenten burgerschap te laag, vooral omdat de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs sterk afhangt van de docent. Bijna de helft van de studenten geeft aan dat hun docenten (meestal) niet vragen wat zij van hun burgerschapsonderwijs vinden. Samia Boukhizzou: “Bij een vak waar docenten veel vrijheid krijgen om inhoud en vormgeving te bepalen, vindt JOBmbo het van extra groot belang dat om de mening van de student wordt gevraagd.”

Zie het onderzoek (in bijlage) voor meer resultaten en de visie van JOBmbo over burgerschap op basis van de resultaten.

Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met algemeen bestuurslid Samia Boukhizzou (06-15960113).

JOBmbo Resultaten panelonderzoek burgerschap

Back To Top