Skip to content

PERSBERICHT: Mbo-studenten voor het eerst welkom bij introductieweken en studentensport

Deze zomer waren mbo-studenten voor het eerst welkom bij de UIT week, de introductieweek van Utrecht. Vandaag is er nog meer goed nieuws: voor het eerst kunnen 100 mbo-studenten voor een sterk verlaagd studententarief sporten bij het Utrechtse studentensportcentrum en lid worden van de studentensportverenigingen.

Volgens JOBmbo is deze pilot ontzettend belangrijk. Jelmer Becker, voorzitter bij JOBmbo en namens MBO SR-030 kartrekker van de pilot: “Als mbo’ers krijgen we niet dezelfde mogelijkheden en privileges in het studentenleven als hbo’ers en wo’ers. Hierdoor voelen mbo-studenten zich achtergesteld en minder gewaardeerd.” Meedoen aan studentenactiviteiten, zoals introductieweken en studentensport, is een belangrijke stap om mbo-studenten gelijke kansen en ervaringen te bieden.

Het is volgens JOBmbo hoog tijd om dit succes uit te breiden en ook in andere steden en op andere manieren mbo’ers te betrekken bij studentenactiviteiten. Jelmer Becker: “Er is nu een begin gemaakt met het samenbrengen van álle studenten en het creëren van gelijke kansen in het studentenleven. Nu is het moment om door te pakken. We roepen studentvertegenwoordigers en onderwijsinstellingen van zowel mbo als hbo en wo op om samen met gemeenten en andere betrokken partijen de verantwoordelijkheid te nemen en de handen ineen te slaan. Maak werk van gezamenlijke introductieweken en gelijke sportmogelijkheden en zorg dat mbo’ers zich ook écht student kunnen voelen.”

Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Jelmer Becker, voorzitter van JOBmbo (06-15960114).

Back To Top