Skip to content

PERSBERICHT: Welzijn van de mbo-student randvoorwaarde om te leren

10 mei 2023

In de vandaag gepubliceerde Staat van het Onderwijs 2023 geeft ruim een op de vijf mbo-studenten hun mentaal welzijn een onvoldoende. Hoewel dit een zorgelijk signaal is, is de JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs (JOBmbo) blij met de centrale aandacht die het welzijn van studenten krijgt in het rapport.

De school, de plek waar studenten een groot deel van hun dag doorbrengen, moet een fijne en veilige omgeving voor studenten zijn. Een veilige school waarin je jezelf kan en mag zijn is een randvoorwaarde om te kunnen leren. Jelmer Becker, voorzitter van JOBmbo: “Studenten weten het beste wat hen helpt. Het zou goed zijn als schoolbesturen studenten structureler meenemen in het maken van beleid over welzijn en sociale veiligheid.”

Daarbij mag niet over het hoofd gezien worden dat er een groep studenten is die extra aandacht verdient. JOBmbo ziet een toename in de klachten van studenten met een ondersteuningsbehoefte die zich door hun school niet gesteund voelen en niet (de juiste) begeleiding krijgen. Becker: “Soms horen we zelfs dat studenten worden uitgeschreven vanwege hun zorgvraag. Dat kan en mag niet gebeuren.” JOBmbo roept het onderwijsveld op om dit zorgelijke signaal serieus te nemen. Scholen moeten hun zorgplicht nakomen en de Inspectie dient hierop toe te zien.

Naast structurele aandacht voor het welzijn van de student is ook het betrekken van studenten een randvoorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. Mbo-studenten wíllen gehoord worden. De Onderwijsinspectie erkent dat de formele medezeggenschap nog niet divers genoeg is. Uit eigen onderzoek van JOBmbo blijkt dat dit breder geldt dan alleen de studentenraden. Becker: “JOBmbo ziet daarom kansen in de versterking van een schoolcultuur waarin iedere student ervaart dat hun mening ertoe doet en waarin iedereen de kans krijgt om mee te denken en mee te beslissen.”

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met voorzitter Jelmer Becker (06-15960114).

Back To Top