Skip to content

JOBmbo steunt petitie tegen verplichte rekentoets mbo: ‘Geef studenten met dyscalculie eerlijke kans op diploma’

Dinsdag 16 april om 13:30 uur is de petitie tegen de verplichte rekentoets aangeboden aan de Tweede Kamer. De petitie is gestart door de moeder van Noëmie van Broekhoven, zij is eerstejaars mbo-student media vormgeving. Noëmie heeft dyscalculie en maakt zich daarom zorgen over de rekentoets die op het mbo meetelt voor het halen van haar diploma. Al sinds de basisschool heeft Noëmie moeite met rekenen en veel begeleiding gehad. Op het voorgezet onderwijs (VO) is de achterstand in haar rekenvaardigheden alleen maar vergroot en nu moet zij op het mbo de verplichte rekentoets maken. Zij loopt hierdoor het risico geen mbo-diploma te kunnen halen.

JOBmbo steunt de petitie van Noëmie en haar moeder, net als een aantal andere belangenorganisaties. Het is onacceptabel dat studenten met rekenproblemen als gevolg van het rekenexamen geen mbo-diploma kunnen halen. Voor deze studenten dient er altijd een mogelijkheid tot uitzondering of aanpassing te zijn, zoals dat geldt voor alle ondersteuningsbehoeften. Daarnaast vindt JOBmbo dat er kritisch moet worden gekeken naar de functie van het rekenonderwijs in het mbo. Rekenen zou alleen een onderdeel van het curriculum van een mbo-studie moeten zijn als het relevant is voor het beroep waar studenten voor worden opgeleid.

De basisvaardigheden staan onder druk, maar de tekortkomingen van het funderend onderwijs mogen niet de verantwoordelijkheid worden gemaakt van de mbo-student. Het rekenexamen telt op het VO niet mee in de uitslagbepaling, terwijl dat op het mbo daarna dan wel het geval is. Dit klopt niet in het kader van de doorlopende leerlijn. Bovendien dient de onderwijstijd in het mbo te worden besteed aan dat waarvoor studenten naar het mbo gaan: het studeren voor een beroep en het ontwikkelen van hun talenten. Net als in het hbo en wo dienen de basisvaardigheden op peil gehouden te worden door dit in theoretische of beroepsgerichte vakken te integreren, niet als apart vak op het rooster zoals nu in het mbo.

JOBmbo roept daarom op: maak rekenen alleen een onderdeel van het curriculum van een mbo-studie als dat van belang is voor het beroep waar de student voor wordt opgeleid en integreer de vaardigheden dan in relevante vakken.

Lees ook het interview op de website van Ouders & Onderwijs.

Back To Top