Skip to content

Pilot dyscalculie bij centraal examen rekenen

Heel veel moeite met rekenen, dyscalculie misschien? Twijfel je of je het centrale rekenexamen wel kan halen, misschien is de pilot dyscalculie iets voor je! Tot 31 januari 2014 kan je school je opgeven voor de pilot dyscalculie. Er wordt dan in periode 4 van dit schooljaar een aangepast pilot-examen bij je afgenomen. Dit aangepast pilot-examen heeft een aangepast niveau en is ontwikkeld om te kijken of studenten met dyscalculie of ernstige rekenproblemen zo wel in staat zijn om ondanks hun beperking het rekenexamen te halen. Lees hieronder meer over de manier waarop je je hiervoor kan aanmelden en wat de consequenties van deelname aan het aangepast examen zijn.

Wat zijn de verschillen tussen het aangepast examen met aangepast niveau en het reguliere examen?
• De opgaven zijn eenvoudiger dan die van het reguliere examen.
• Je krijgt meer tijd: 120 minuten op 2F en 150 minuten op 3F niveau.
• Je mag bij alle opgaven een rekenmachine gebruiken.
• Je mag een rekenkaart van het College voor Examens gebruiken.
• Je kan terugbladeren in het examen.

Wie mag een aangepast examen maken?
Het aangepast examen is ontwikkeld voor studenten waarvan de school heeft vastgesteld dat zij het reguliere examen niet kunnen halen vanwege dyscalculie of ernstige rekenproblemen. Je hebt dus geen dyscalculieverklaring nodig. Wel moet je samen met je school een speciaal rekenprogramma opstellen waarin je wordt voorbereid op het aangepast examen en wordt er een tijdsinspanning van je gevraagd. Je moet laten zien dat je wekelijks extra tijd besteedt aan rekenen.

Wat betekent een aangepast examen voor je diploma?
Het niveau van het aangepast examen is anders dan het reguliere examen, daarom komt er een aantekening op je resultatenlijst dat je het aangepast examen rekenen hebt gemaakt. Dat kan betekenen dat je niet zomaar kan doorstromen naar een hoger mbo (als rekenen bij die opleiding een belangrijk onderdeel is) of naar het hbo. Het is dan ook belangrijk om dat goed te onthouden als je je wil aanmelden voor het aangepast examen.

Meedoen?
Je school moet voor 31 januari 2014 doorgeven aan het College voor Examens welke studenten ze willen opgeven voor de pilot dyscalculie. Heb jij dyscalculie of ernstige rekenproblematiek en wil je meedoen aan de pilot? Stap naar je rekendocent, zorg dat je wordt aangemeld en maak samen goede afspraken over het aangepast rekenprogramma dat je gaat volgen.

Niet meedoen aan het aangepaste examen maar wel hulpmiddelen nodig bij het rekenexamen?
Als je het niet zit zitten om het rekenexamen op een lager niveau te doen, dan kan je extra tijd en een rekenkaart aanvragen bij het rekenexamen. Hier moet je wel een dyscalculieverklaring voor hebben. In periode 3 en 4 kan je deze hulpmiddelen aanvragen. Ga naar je rekendocent om dit te bespreken en zorg dat je wordt aangemeld.

Back To Top