Skip to content

Reactie JOB op voorstel titulatuur

Reactie van JOB op het voorstel van Zihni Özdil (GroenLinks) op het toevoegen van de titels skilled (niv 2), craftsman (niv 3) en expert (niv 4) voor afgestudeerde mbo’ers.

JOB ziet op dit moment geen toegevoegde waarde in het toevoegen van de titels skilled, craftsman en expert. Mbo’ers zien liever dat er aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van hun onderwijs en dat hierin wordt geïnvesteerd. In plaats van meer verbinding, zouden deze titels juist voor meer afstand kunnen creëren tussen de verschillende mbo-niveaus. Wij zijn blij met meer waardering van het mbo, maar willen wel dat mbo’ers zelf ook helemaal achter de naam of titel staan die zij krijgen; in tegenstelling tot het woord ‘student’ krijgen wij geen signalen dat het onder mbo’ers leeft dat zij graag een titel zouden willen.

Wij zien ook graag internationale erkenning voor een mbo-diploma. Dit is op het moment al mogelijk om aan te vragen via het Europees Kwalificatieraamwerk. Een titel die overal hetzelfde is zou een oplossing kunnen zijn om dit makkelijker te maken. Hier moet dan wel internationaal draagvlak voor zijn. De titels en de bijhorende vaardigheden moeten dan overal dezelfde verwachtingen creëren over de hoeveelheid kennis en vaardigheden. Wij vragen ons af of de voorgestelde titels de juiste verwachtingen creëren over het niveau en capaciteiten. Wat zijn de benamingen in andere Europese landen en waar kan er verbinding worden gezocht? Wij zien graag dat dit verder wordt onderzocht.

Wij zien dus wel mogelijkheden in titulatuur voor mbo’ers, zolang hier draagvlak voor is. Zowel internationaal en onder mbo’ers zelf.

Back To Top