Skip to content

Reactie JOBmbo op het hoofdlijnenakkoord: waar is het mbo?

De formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben een voorlopig regeerakkoord gesloten. In dit hoofdlijnenakkoord staan de belangrijkste plannen en doelen van de nieuw te vormen regering, zo ook voor het onderwijs. Een van de plannen van de formerende partijen is een ‘herstelplan kwaliteit onderwijs’. Ondanks deze ambitieuze term valt vooral op dat de plannen voor het onderwijs weinig samenhangend en onvolledig zijn. Er is wat aandacht voor het basis- en voortgezet onderwijs, een paar maatregelen specifiek voor het hbo en wo, maar het mbo wordt bijna nergens genoemd. Slechts in één maatregel komt het mbo specifiek aan bod: hierin staat dat er meer aandacht wordt gegeven aan de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt. 

Er staan nog enkele andere maatregelen in het hoofdlijnenakkoord die mogelijk van toepassing zijn op of invloed hebben op het mbo: 

  • Onderwijsmethodes moeten bewezen effectief en ‘politiek neutraal’ zijn. Ook doelen over relationele en seksuele vorming moeten ‘neutraal’ zijn. 
  • Methodes om te toetsen moeten beter. 
  • Er is aandacht voor passend onderwijs. 
  • De btw op culturele goederen en diensten gaat omhoog, dus ook de btw op boeken. Dit zou kunnen betekenen dat ook schoolboeken duurder worden. Het is nog onduidelijk of voor schoolboeken een uitzondering gemaakt kan of gaat worden. 
  • De langstudeerboete komt terug in het hbo en wo: als je meer dan een jaar uitloopt met je studie, moet je €3000 extra per jaar betalen. Voor studenten die na hun mbo-opleiding willen doorstromen naar het hbo is dat dus iets om rekening mee te houden. 
  • De wettelijke burgerschapsopdracht wordt aangescherpt om radicalisering te voorkomen, en de Inspectie van het Onderwijs houdt hier toezicht op. 
  • Tot slot staat in de onderwijsmaatregelen ook dat het bindend studieadvies niet versoepeld wordt en selectie aan de poort (numerus fixus) mogelijk blijft. Deze maatregel lijkt te verwijzen naar het terugdraaien van een recent aangekondigd wetsvoorstel om het bsa in het hbo en wo te versoepelen. Het is onduidelijk of deze maatregel ook geldt voor het mbo of alleen voor hbo en wo. 

Samenvattend roepen de plannen voor het onderwijs meer vragen en onduidelijkheden op dan dat ze perspectief bieden. De nieuwe coalitie lijkt geen prioriteit te geven aan onderwijs, al helemaal niet aan het mbo, en niet voort te bouwen op de investeringen, kennis en inzichten van de afgelopen jaren. JOBmbo hoopt dat in de nadere uitwerking van het hoofdlijnenakkoord het mbo wel een plek krijgt en dat er concrete plannen gemaakt worden om de echte problemen aan te pakken die spelen in het mbo, zoals stijgende schoolkosten, docententekorten en het mentaal welzijn van jongeren dat onder druk staat. Een herstelplan om de onderwijskwaliteit te verbeteren is een mooi doel, maar kan niet bereikt worden zonder ambitie en zonder het onderwijsveld en studenten te betrekken. JOBmbo roept dan ook op om jongeren te betrekken bij de concrete uitwerkingen in het regeerakkoord. 

Back To Top