Skip to content

Reactie van JOBmbo op berichtgeving over fraude-algoritme DUO

JOBmbo is zeer teleurgesteld om te lezen dat mbo-studenten, met name degenen met een migratie- of bi-culturele achtergrond, sterk oververtegenwoordigd zijn in de fraudecontrole bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit blijkt uit de artikelen van Trouw en NOS op 3 op basis van onderzoek van Investico. Wij zijn geschokt dat DUO in de nasleep van de toeslagenaffaire haar eigen systemen niet kritisch heeft onderzocht, en dat het weer heeft kunnen gebeuren dat mensen met een migratieachtergrond vaker als fraudeur worden bestempeld. Dit laat steeds weer zien dat er in de Nederlandse maatschappij systemen bestaan die discriminerend werken. Ondanks alle afspraken die er gemaakt worden om gelijke behandeling te bevorderen, is het dweilen met de kraan open als deze systemen ongelijke behandeling in stand houden.

Back To Top