Skip to content

Rechtspositie mbo-studenten verbetert zonder onderwijscontract

 Momenteel is het nog zo dat de rechten en plichten van de student en de school zijn opgenomen in de onderwijsovereenkomst (OOK). Deze overeenkomst zou ervoor moeten zorgen dat studenten beter aanspraak kunnen doen op hun rechten tijdens een conflict met de school. JOB heeft al langer aangegeven bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap dat de OOK zijn mankementen heeft. Wij zijn dan ook blij dat de Minister heeft besloten de OOK af te schaffen en de rechtspositie van de studenten op een andere manier te versterken. In het vervolg worden rechten voor mbo’ers directer opgenomen in de wet en kunnen studenten terecht bij een onafhankelijk klachten orgaan in tijden van een conflict.

OOK vaak onbegrepen document
De OOK wordt getekend op het moment van inschrijving. “Toch blijkt dat deze OOK niet altijd goed begrepen wordt door studenten. Het is een ‘moetje’ voor de studenten, een contract dat je opgelegd wordt. Van een overeenkomst tussen twee partijen is op dit moment geen sprake.” Aldus Timon van Engen, voorzitter JOB.

Rechtspositie versterken mbo-student
Het versterken van de rechtspositie van de student wil de minister op twee manieren doen. De eerste is door de OOK af te schaffen en de rechten van de studenten centraler vast te leggen in de wet. Voorbeelden hiervan zijn afspraken over schorsing en verwijdering, maar ook de zorgplicht die scholen heeft ten opzichte van studenten met een specifieke hulpvraag. Eventuele algemene voorwaarden en maatwerk afspraken zullen vervolgens in het Studentenstatuut worden op genomen. Op het studentenstatuut heeft de studentenraad instemmingsrecht. De tweede vorm van het verbeteren van de rechtspositie van de student is door het invoeren van een onafhankelijk klachten orgaan. Naast de Klachtencommissie op school kan de student dan terecht bij het onafhankelijke orgaan. Dit bestaat ook in het hoger onderwijs. Hierdoor hoeft een student niet naar de rechter te stappen in tijden van conflict. Dat is namelijk vaak een stap te ver voor de student.

Aandachtspunten en rol van JOB
Om de positie van de student te vertegenwoordigen, blijft JOB betrokken bij het proces en ontwikkeling van de wet en het onafhankelijk klachtenorgaan. Wij vinden het vooral belangrijk dat er geen rechten in de wet worden vergeten en dat studenten goed worden geïnformeerd. Het klachtenorgaan moet toegankelijk en vindbaar zijn voor alle studenten.

Wij zullen ook studentenraden informeren over het studentenstatuut en het instemmingsrecht van de studentenraden hierop. Daarnaast doen wij een oproep aan scholen om studentenraden goed te informeren over de veranderingen in het studentenstatuut en de gevolgen hiervan. Dit zorgt ervoor dat studentenraden een duidelijk beeld hebben van waarover ze gevraagd worden om in te stemmen.

——–

Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met voorzitter Timon van Engen (06-15960114)

Back To Top