Skip to content

Regels over examens en diploma tijdens corona?

Wat zijn de regels rondom jouw examens en diploma tijdens de coronacrisis? In dit document staan alle regels over examens, stage, en meer. Bel ons gerust als je het nog niet helemaal begrijpt!

 

Vanwege de Coronacrisis kunnen niet alle geplande examens en toetsen doorgaan volgens plan. Nu alles anders loopt, is het belangrijk dat er iets geregeld wordt. Het is belangrijk dat studenten hun diploma kunnen halen én dat dit diploma net zoveel waard is als in ‘normale’ jaren.

Voorrang voor examenstudenten
De studenten die in normale omstandigheden hun diploma zouden halen vóór 1 januari 2021, krijgen voorrang in de aanpak. Het voorbereiden en afnemen van examens zal voor deze studenten zoveel mogelijk doorgaan. Dit moet dan wel gebeuren binnen de:

– Richtlijnen van het RIVM en de GGD

– Het servicedocument mbo-aanpak COVID-19.

Maatwerk: verschil in besluiten per student, opleiding, school.
De school moet per opleiding en per student een besluit nemen over de examinering. Het is niet mogelijk om voor het hele land een besluit hierover te nemen, omdat alle situaties zo verschillend zijn. Dit document geeft richtlijnen voor hoe dat besluit genomen kan worden door een school. Dit geldt voor alle erkende mbo-scholen (publiek en privaat onderwijs). Het zal niet voor elke situatie een antwoord geven; daarom is er per opleiding en student maatwerk nodig.

 

De richtlijnen worden gesteund door de besturen van MBO Raad, NRTO, JOB, AOb, BVMBO, CNV Onderwijs, FNV Overheid, UnieNFTO en van de Onderwijsinspectie.

Back To Top