Skip to content

Rekenen telt voorlopig niet mee voor diploma

Doordat de rekentoets is afgeschaft op het voortgezet onderwijs (VO) is er onduidelijkheid over de aansluiting naar het mbo. Daarom is er besloten om het rekenen op het mbo voorlopig nog niet mee te laten tellen in de zak en slaag regeling. In eerder berichtgeving heeft JOB aangegeven blij te zijn met het besluit van de minister om rekenen pas mee te laten tellen voor studenten die in 2019-2020 aan een nieuwe opleiding beginnen en in 2020-2021 of later hun diploma behalen. (https://www.jobmbo.nl/mbo-tevreden-over-keuze-minister-voor-zorgvuldige-invoering-rekenen/) 

De eerdere regeling waarbij rekenen wordt ingevoerd per 2019-2020 komt te vervallen. Dit omdat de rekentoets op het VO is afgeschaft er onduidelijkheid is komen te ontstaan over het instroomniveau vanuit het voorgezet onderwijs. Om die reden is er besloten om eerdere besluiten om rekenen te laten meetellen in de zak- en slaagregeling op voorlopig komen te laten vervallen.

Het is onduidelijk hoe het rekenonderwijs op mbo vorm zal worden gegeven in de toekomst. JOB zal druk in gesprek blijven met de andere onderwijspartijen om er voor te zorgen dat deze nieuwe ontwikkelingen niet negatief uit komen te vallen voor studenten.

Back To Top