skip to Main Content

De rekenexamens gaan meetellen

Goed kunnen rekenen is belangrijk in het dagelijks leven. Zo heb je rekenvaardigheden nodig om te bepalen hoeveel geld je kunt uitgeven op vakantie, of om te bepalen hoeveel geld je overhoudt van je salaris nadat je huur betaald is.

Alle mbo-studenten moeten het rekenexamen maken. Wanneer je vóór september 2022 begonnen bent met je opleiding, telt het cijfer dat je haalt niet mee voor je diploma. Het cijfer staat wel op je cijferlijst. Start je vanaf studiejaar 2022-2023 met je mbo-opleiding, dan telt je cijfer voor rekenen wel mee voor je diploma.*

*Met uitzondering van Entree-opleidingen

Start jij in studiejaar 2022/2023 met een (nieuwe) mbo-opleiding? Bekijk dan hier wat de rekeneisen zijn!

Entree opleidingen

 • Rekenen is een verplicht onderdeel van jouw opleiding, maar het resultaat dat je haalt telt niet mee voor het behalen van je diploma.
 • Je opleiding bepaalt de inhoud en de vorm van de rekenlessen, zodat het rekenen bij jou als student past.
 • Je mag rekenexamen doen op een hoger niveau. Dit kan je doen door een aanvraag te doen bij de examencommissie van jouw school.

Niveau 2

 • Het resultaat van jouw rekenexamen gaat meetellen voor het behalen van jouw diploma.
 • Je gaat rekenexamens doen op rekenniveau 2.
 • Het minimale cijfer dat je moet halen hangt af van het cijfer dat je haalt voor Nederlands. Je mag voor rekenen een vijf halen, als je voor Nederlands dan minimaal een zes haalt (of andersom).
 • Je mag rekenexamen doen op een hoger niveau. Dit kan je doen door een aanvraag te doen bij de examencommissie van jouw school.

Niveau 3

 • Het resultaat van jouw rekenexamen gaat meetellen voor het behalen van jouw diploma.
 • Je gaat rekenexamens doen op rekenniveau 3.
 • Het minimale cijfer dat je moet halen hangt af van het cijfer dat je haalt voor Nederlands. Je mag voor rekenen een vijf halen, als je voor Nederlands dan minimaal een zes haalt (of andersom).
 • Je mag rekenexamen doen op een hoger niveau. Dit kan je doen door een aanvraag te doen bij de examencommissie van jouw school.

Niveau 4

 • Het resultaat van jouw rekenexamen gaat meetellen voor het behalen van jouw diploma.
 • Je gaat rekenexamens doen op rekenniveau 4.
 • Het minimale cijfer dat je moet halen voor het rekenexamen hangt af van het cijfer dat je haalt voor Nederlands en Engels. Je mag voor rekenen een vijf halen, als voor Nederlands én Engels minimaal een zes haalt (of andersom).

Heb jij extra ondersteuning nodig bij rekenen?

Elke school maakt een eigen rekenbeleid, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen uit de wet. Met dit beleid bepaalt de school hoe rekenen binnen jouw school wordt ingericht. Hierbij hoort bijvoorbeeld ook wat de school doet als je dyscalculie hebt, of een andere behoefte voor ondersteuning bij rekenen. Als je wilt weten wat de mogelijkheden zijn voor extra ondersteuning bij het rekenen, kun je dit navragen bij jouw school.

Back To Top