Skip to content

Richtlijn vergoeding studentenraadsleden

Een student die tijd investeert door deel te nemen in een studentenraad moet volgens JOB gecompenseerd worden. Dit kan een vergoeding zijn maar ook een beloning in de vorm van studiepunten.

Bij raadpleging onder mbo-studenten bleek dat een bedrag van €25,- per vergadering wordt gezien als redelijk. Het bedrag is hoog genoeg om waardering uit te laten spreken vanuit de mbo-instelling. Het bedrag is ook weer niet te hoog zodat studenten het alleen voor het geld zouden doen.

Sommige instellingen zijn zo groot dat er één centrale studentenraad is en verschillende deelraden. De vergoeding die dan wordt toegekend zou bepaald kunnen worden aan de hoeveelheid uren die een student investeert. Studentenraden kunnen zelf bepalen of de vergoeding maandelijks, per vergadering of misschien per uur wordt toegekend.

Wij zien natuurlijk graag dat alle studentenraadsleden gecompenseerd worden voor het werk dat ze verrichten voor een studentenraad. Daarnaast weten we ook dat er een groot verschil kan zijn in het aantal uur dat erin gestopt wordt. Ons advies is dan ook om eisen te stellen aan de vergoeding. Wanneer de raad kan aantonen waarmee ze bezig zijn of wat voor werk ze hebben verricht, staat er een vergoeding tegenover.

Naast een compensatie voor de tijd die een student stopt in de studentenraad, moet een instelling de studenten ook tegemoet komen door onkosten te vergoeden. In de wet is opgenomen dat mbo-instellingen studentenraden moeten faciliteren.

 

Back To Top