Skip to content

Seksuele- en genderdiversiteit in het mbo

Op 9 december 2022 presenteerde minister Robbert Dijkgraaf het onderzoeksrapport over ‘Acceptatie van seksuele en genderdiversiteit onder mbo-docenten’ aan de Tweede Kamer. In dit rapport wordt onderzocht wat er nodig is voor mbo-docenten om seksuele diversiteit en genderdiversiteit in de klas bespreekbaar te maken. JOBmbo vindt dat docenten een belangrijke rol hebben in het verbeteren van sociale veiligheid voor alle studenten. JOBmbo vindt het daarom een goede stap dat dit thema specifiek onder de aandacht wordt gebracht.

Wel vinden we het belangrijk om te benadrukken dat seksuele- en genderdiversiteit niet een ‘thema’ is, maar een dagelijkse realiteit voor een groot aantal studenten. Lhbti+ zijn is geen theoretisch onderwerp, maar iets waar zowel studenten als docenten onderdeel van zijn.

In het rapport wordt voorgesteld om inlevingsvermogen en empathie te verbeteren om begrip en bewustzijn rondom seksuele- en genderdiversiteit te vergroten. JOBmbo is het ermee eens dat dit belangrijk is om sociale veiligheid te verbeteren. Maar wij krijgen ook het gevoel dat lhbti+ studenten hiermee als bijzonderheid worden neergezet. We willen ervoor waken dat er met het bevorderen van empathie en inlevingsvermogen de indruk wordt gewekt dat docenten in staat zullen zijn om zichzelf te ‘identificeren’ met lhbti+ studenten. Het is onmogelijk om je daadwerkelijk te kunnen identificeren met iemand wiens identiteit jij niet hebt. Iemand anders zal nooit de ervaringen doormaken die een lhbti+ persoon meemaakt.

Ons standpunt is dat seksuele- en genderdiversiteit een onderdeel wordt van sociale veiligheid op school en dat representatie verbeterd wordt op scholen. Lhbti+ zijn is geen thematische uitdaging die zich voordoet onder een klein aantal studenten, ook docenten behoren tot deze groep. Zodra een school veilig voelt voor lhbti+ personen in het algemeen, worden docententeams representatiever, en zullen studenten zich gemakkelijker kunnen herkennen in de personen van wie zij les krijgen.

Kom jij dit ook wel eens tegen of heb je hier last van? Laat het vooral weten aan JOB!

Back To Top