Skip to content

STAAT VAN HET ONDERWIJS: SOCIALE FUNCTIE VAN HET ONDERWIJS IS VAN GROOT BELANG

JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs kijkt altijd met nieuwsgierigheid uit naar de cijfers en conclusies uit de jaarlijkse Staat van het Onderwijs, die wordt gepubliceerd door de Onderwijsinspectie.

In de publicatie van de Staat van het Onderwijs 2022 staan de gevolgen van de coronacrisis centraal. Zo blijkt dat het in sociaal, mentaal als fysiek opzicht minder goed gaat met studenten. Uit ons JOB-panel bleek eerder ook al dat studenten mentale problemen ervaren als gevolg van de coronacrisis. JOBmbo vindt het belangrijk dat scholen de komende tijd proactief aandacht besteden aan het thema mentale gezondheid en het belang van sociale binding tussen studenten.

Daarbij vindt JOBmbo ook dat fysiek onderwijs de norm moet blijven en dat er strenge voorwaarden gesteld moeten worden aan het geven van online onderwijs. In de Staat van het Onderwijs wordt benadrukt dat fysiek onderwijs onvervangbaar is, omdat school meer betekent voor studenten dan het meekrijgen van de onderwijsinhoud. JOBmbo vindt het noodzakelijk dat studenten elkaar blijven ontmoeten en van elkaar leren, op alle vlakken.

“De motivatie voor sommige studenten is moeilijk op te brengen na de coronacrisis en de discipline om iets te doen voor school is deels kwijtgeraakt. Studenten moeten voldoende tijd krijgen om weer te kunnen wennen aan de nieuwe situatie. De scholen moeten actief met studenten in gesprek gaan, zodat studenten kunnen aangeven waar zij behoefte aan hebben.” Zegt Quin Blokzijl voorzitter bij JOBmbo.

Ook vindt JOBmbo het zorgwekkend om te lezen dat scholen soms weinig zicht hebben op de voortgang en resultaten van studenten bij rekenen en taal. Het feit dat de rekenexamens gaan meetellen voor studenten die aankomend jaar starten met een mbo-opleiding, maakt dit extra zorgelijk.

Ten slotte is ook binnen het vak burgerschap verbetering noodzakelijk volgens JOBmbo. Uit de Staat van het Onderwijs blijkt dat het urgentiebesef van het vak burgerschap bij scholen klein is. JOBmbo hoort vaak terug van studenten dat de kwaliteit van het vak burgerschap laag is en erg verschilt per school en zelfs opleiding. Ook zien studenten het nut van de lessen niet altijd in. Dit terwijl studenten tijdens dit vak kennis kunnen maken met belangrijke vraagstukken uit de maatschappij.

“JOBmbo pleit dan ook voor meer landelijke kaders voor het vak burgerschap, zodat de kwaliteit niet verloren gaat. De kwaliteit hangt nu nog te veel af van de inspanning van de school.” Zegt Samia Boukhizzou algemeen bestuurslid bij JOBmbo.

Back To Top