Skip to content

Stageplaatsing lost het kernprobleem van stagediscriminatie NIET op

Stageplaatsing lost het kernprobleem van stagediscriminatie NIET op

In de afgelopen dagen sprak Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Rascisme (NCDR), zich uit over het tegengaan van stagediscriminatie door middel van het plaatsen van studenten op een stageplek. Volgens JOBmbo zorg je er met stageplaatsing misschien wel voor dat de selectie aan de poort verdwijnt, maar stagediscriminatie kan zich dan alsnog voordoen op de werkvloer zelf.

Samia Boukhizzou, Algemeen Bestuurslid bij JOBmbo: “Het gevaarlijke aan dit idee is dat we denken dat met deze oplossing stagediscriminatie wordt uitgebannen, maar dit is een schijnoplossing”.

JOBmbo vindt het belangrijk dat we het daadwerkelijke probleem stagediscriminatie inzien en dit bij de kern aanpakken. We moeten stagediscriminatie aanpakken door leerbedrijven aan te spreken die discrimineren. Tegelijkertijd moeten we stagediscriminatie voorkomen door bewustwording te creëren bij zowel scholen als leerbedrijven.

“Stageplaatsing vanuit scholen lost het kernprobleem stagediscriminatie niet op, en zorgt er ook voor dat de vrijheid van de student om een eigen stage te kiezen verloren gaat” aldus Samia Boukhizzou.

Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met bestuurslid
Samia Boukhizzou (06-15960113)

Back To Top