Skip to content

Stem praktisch geschoolden in de Kamer!

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), de landelijke studentenvakbond in het mbo, roept mbo-studenten op om hun stem te geven aan kandidaat-Kamerleden met een achtergrond in het mbo. De Tweede Kamer dreigt na de verkiezingen weer een groep mensen te worden waar de gemiddelde mbo’er zich totaal niet in herkent. ‘Je betrekt nooit de half miljoen mbo-studenten bij de politiek wanneer een universitaire rechtenstudie de norm blijft,’ aldus JOB voorzitter Rick de Wijk.

 De uitgesproken mening van mbo-studenten gaat volgens JOB zelden gepaard met het  vertrouwen dat de politiek die mening hoort. Tijdens het verkiezingsdebat van JOB op 6 februari gaf de helft van de studenten aan politiek vooral gelul te vinden en slechts een kwart vond dat politici snappen wat er leeft bij jongeren.  Die vervreemding is volgens Rick wel te verklaren: ‘vooral theoretisch geschoolden zijn verkiesbaar, voor praktisch geschoolden lijkt wederom nauwelijks plek te zijn in de Tweede Kamer. Om het wantrouwen van praktisch geschoolde (jongeren) richting de politiek te verkleinen, is het essentieel dat ook zij vertegenwoordigd worden.’

Hoogleraar bestuurskunde Mark Bovens waarschuwde al eerder voor de groeiende kloof tussen praktisch en theoretisch geschoolden door de toegenomen ‘diplomademocratie.’  Een boodschap die JOB deelt en ons de volgende oproep laat doen:

De oproep

JOB wil een werkelijk representatief bestuur waarin de mbo-student zich herkent. Daarom doet JOB een oproep aan haar achterban, ruim 370.000 stemgerechtigde mbo-studenten: Stem, indien mogelijk, op de praktisch geschoolde mbo’er van jouw politieke kleur.  Dit om zeker te weten dat er straks een aantal Kamerleden zullen zijn die uit eigen ervaring weten hoe het er op het mbo aan toe gaat.

De cijfers

Het Parlementair Documentatie Centrum deed een schatting hoeveel Kandidaten met een mbo-achtergrond in de Kamer gaan komen. Op basis van die Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van zes peilingen, is te voorspellen dat slechts 6% van de toekomstige Tweede Kamerleden een achtergrond in het mbo heeft. Dit terwijl 65% procent van alle studenten op het mbo zit en maar 30% van alle Nederlanders uiteindelijk een hbo of  universitaire studie heeft behaald.

Het CDA, de PvdA en de SP hebben aangegeven dat zij bewust erop gelet hebben dat de kandidatenlijst meer praktisch geschoolden representeert.  Zij hebben inderdaad één of meerdere voormalig mbo’ers hoog genoeg op de lijst gezet om waarschijnlijk na 15 maart in de Kamer te komen. Dit geldt ook voor de VVD, VNL en 50plus.

Noot voor de redactie:

Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met voorzitter Rick de Wijk (0031 615960112) (020-5244050)

Back To Top