Skip to content

Student kan niet rekenen op Tweede Kamer

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) vindt het ongelofelijk dat iedereen erkent dat het onderwijs er nog onvoldoende in slaagt om studenten voor te bereiden op de rekentoets, maar dat de minister en staatssecretaris hun plannen om de toets op te nemen in de zak- en slaagregeling toch kunnen doorzetten.

Verschillende oppositiepartijen hebben doormiddel van moties geprobeerd het kabinet te dwingen om af te zien van de invoering van de rekentoets in de huidige vorm en als onderdeel van de zak- en slaagregeling. Er is onder andere voorgesteld om eerst meer informatie te verzamelen over de implementatie van de adviezen van de commissie Bosker en de mogelijkheid van beroepsrelevante toetsing in het mbo. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de Tweede Kamer dit niet tot op de bodem wil uitzoeken voordat zij een besluit neemt over de invoering van de toets.

Er is geen twijfel over de noodzaak om het rekenonderwijs te verbeteren. Wij waren echter in de veronderstelling dat het doel daarvan is dat studenten uiteindelijk beter kunnen rekenen. Vandaag is ervoor gekozen om met oogkleppen op door te stomen zonder dit doel voor ogen te houden. Jammer.

Back To Top