Skip to content

‘Student met klacht moet snel en goed weg kunnen vinden’

MBO Raad en JOB bieden scholen steun bij actualiseren klachtenregeling

Het klachtrecht is in het mbo vanaf 1 augustus 2017 wettelijk verankerd en daarmee verandert de klachtenbehandeling in het mbo. De scholen zijn nu bezig om de klachtenregelingen aan te passen op deze nieuwe wetgeving. De MBO Raad en de JOB willen de scholen hierbij helpen en daarom brengen ze vandaag samen een servicedocument uit. Rick de Wijk, voorzitter JOB: ‘De meeste scholen hebben gelukkig al een klachtenregeling, maar de komst van het klachtrecht zorgt er voor dat de rechtspositie van 500.000 studenten definitief wordt versterkt.’ Ton Heerts voorzitter MBO Raad vult aan: ‘Scholen werken hard om studenten tevreden te maken, maar wie een klacht heeft, moet snel en goed de weg kunnen vinden om die klacht met de school op te lossen. De nieuwe wetgeving gaat daarbij helpen, scholen moeten de rest doen. Vandaar dit servicedocument.’

Het servicedocument Klachtenbehandeling in het mbo (versie 2017) ondersteunt de scholen bij de implementatie van de wet. Dit servicedocument is een gezamenlijk servicedocument van de JOB (jongerenorganisatie beroepsonderwijs, de belangenbehartiger van alle mbo-studenten) en de MBO Raad (de brancheorganisatie van het middelbaar beroepsonderwijs) en vervangt de versie van 2014. In het servicedocument is meer informatie te vinden over de klachtenbehandeling in het algemeen en meer specifiek over de gevolgen van het invoeren van de wetgeving voor scholen. Het document geeft informatie voor het vormgeven van een laagdrempelige, toegankelijke en onafhankelijke klachtenregeling.

Daarnaast wordt er geadviseerd op welke manier de klachtenbehandeling in het mbo nog toegankelijker en laagdrempeliger kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld door het inbouwen van een informele fase in de klachtenprocedure, de vindbaarheid van de klachtenregeling op internet, de communicatie over de klachtenregeling, de leesbaarheid van de regeling en het aanstellen van een onafhankelijke ombudsman die de student desgevraagd kan ondersteunen tijdens de informele fase of bij het indienen van een formele klacht.

Heerts: ‘Voor alle scholen is een klacht een gratis advies, een drijfveer om te kijken wat er beter kan. Maar liever nog zetten scholen natuurlijk in op het voorkomen van formele klachten. Omdat een klacht een laatste strohalm is en er in het traject daarvoor al het nodige kan worden opgelost met bijvoorbeeld bemiddeling of andere inzet vanuit de school.’ De Wijk: ‘De nieuwe wet en dit servicedocument maken voor studenten duidelijk dat er een toegankelijke en onafhankelijke regeling is die ervoor zorgt dat hun klachten opgelost kunnen worden. Voordat een klacht formeel in behandeling wordt genomen, is het aan te raden eerst informeel, bijvoorbeeld via een ombudsman of mediation, de klacht in behandeling te nemen. Hierdoor ontstaat hopelijk een gelijkwaardig gesprek tussen school en student waar een oplossing kan worden gevonden voor een klacht.’

MBO Raad en de JOB hebben met elkaar afgesproken samen te monitoren hoe de invoering en de uitvoering van de wet verloopt.


Voor alle persvragen kunt u contact opnemen met Marije Hulsbosch.

06 – 50 27 26 73 – m.hulsbosch@mboraad.nl

Back To Top