Skip to content

Student mag niet de dupe worden van slecht rekenonderwijs

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) wil niet dat mbo-studenten de dupe worden van de snelle invoering van de rekentoets. Ondanks versoepelende voorwaarden, zoals het verlagen van de norm voor de komende vier jaar, is JOB van mening dat eerst het rekenonderwijs op orde moet worden gebracht voordat de rekentoets gaat meetellen voor het diploma.  

“We vinden dat mbo-studenten goed moeten leren rekenen. In de huidige plannen is het alleen zo dat studenten die niet slagen voor de rekentoets niet meer kunnen doorstromen. Voor studenten die een opleiding op niveau 1 volgen, heeft dat grote gevolgen. Ze hebben dan namelijk geen startkwalificatie, het minimale vereiste diploma voor leerplichtigen. De rekentoets wordt daarmee een zwaargewicht binnen een opleiding”, aldus voorzitter Michiel Steegers.

In 2014 zijn er ruim 80 klachten gemeld bij JOB over de invoering van de centrale examens. De klachten lopen uiteen maar gaan vooral over het rekenonderwijs. Een gebrek aan lessen of ondersteuning. “Er wordt nu krampachtig vastgehouden aan het invoeren van de rekentoets als examenonderdeel. Het besef dat het rekenonderwijs nog niet op het juiste niveau is, blijkt uit de verzachtende omstandigheden die de komende vier jaar nog gelden”, aldus Steegers.

Daarnaast helpt het studenten niet dat er weinig transparantie is ten aanzien van de rekentoets. Studenten hebben nog niet de mogelijkheid om na afloop de toets in te zien. Naar verwachting kan het nog jaren duren voordat dit tot de mogelijkheden behoort. Dit is voor JOB wederom een reden om de invoering van de rekentoets voor de zak,- en slaagregeling uit te stellen.

Foto: Hans Westbeek/ Flickr

Back To Top