Skip to content

Studenten willen betere zitplekken in de kantine!

Uit de JOB-monitor 2016 bleek dat 29% van de mbo-studenten niet tevreden is over de kantine op school. JOB hield naar aanleiding van dit hoge percentage een korte enquête onder 1253 studenten van 8 mbo-instellingen om de reden achter deze ontevredenheid te achterhalen. Wat blijkt: studenten willen meer en betere zitplekken in de kantine, lagere prijzen en een breder assortiment dat aansluit op de verschillende dieetwensen van studenten.

Oordeel over de kantine

In de pauze is nooit ruimte om ergens lekker te zitten’, aldus een student van het Friesland College in Leeuwarden. Ook op de 7 andere scholen – Citaverde, Edudelta, Friesland College, MBO Utrecht, Nova College, ROC Kop van Noord-Holland en ROC Mondriaan – die JOB tijdens de jaarlijkse JOB-tour bezocht, gaven studenten aan dat ze ontevreden waren over de kwantiteit en de kwaliteit van de zitplekken. Verder willen studenten dat de prijzen in de kantine structureel verlaagd worden. Ook zouden studenten graag zien dat er een breder assortiment is dat beter aansluit op dieetbehoeften van de studenten. Er is onder andere behoefte aan glutenvrije producten en multicultureel eten.

Algemeen oordeel

JOB was niet alleen geïnteresseerd in het studentenoordeel over de kantine, maar vroeg in ruil voor een suikerspin ook naar andere thema’s waar studenten (on)tevreden over zijn. Uit deze navraag bleek dat studenten in het algemeen minder tevreden zijn over de organisatie, roosters en de voorzieningen. Een student van MBO Utrecht liet weten: ‘Ik heb behoefte aan meer duidelijkheid over de regeling wat betreft te laat komen.’ Studenten gaven verder aan dat het fijn zou zijn als de roosters aansluiten op het openbaar vervoer en dat ze behoefte hebben aan betere WiFi.

Gelukkig waren er ook onderwerpen waar studenten tevreden over waren. ‘Bij ons op school is een super goede sfeer. Je mag in alle vrijheid zijn wie je wilt zijn, zonder oordeel’, legt een student van het Cibap uit. Verder geven studenten van de 8 scholen aan dat ze in het algemeen tevreden zijn over de lesinhoud en de docenten. Persoonlijke aandacht en een goede uitleg draagt volgens de studenten bij aan de tevredenheid over de lessen.

De uitslagen van de enquêtes zijn openbaar en zijn terug te vinden via deze link. Hier vindt u zowel een toelichting op de landelijke resultaten als een toelichting op de resultaten per school.

 


Noot voor de redactie:

Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met voorzitter Rick de Wijk (06-15960114)

Back To Top