Skip to content

Studenten worden onterecht geweigerd!

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) luidt de noodklok voor het toenemende aantal onterechte weigeringen op het mbo. Vanaf 1 juni tot 1 september dit jaar heeft JOB 69 klachten behandeld van mbo-studenten die geweigerd zijn zonder geldige reden.

Mbo-studenten krijgen te horen dat zij een ongemotiveerde houding hebben, te oud of een ‘stapelaar’ zijn. Vanwege financiële motieven zijn deze kwetsbare studenten minder interessant voor scholen waardoor hun de toegang tot onderwijs wordt ontzegd. Duidelijke regelgeving ontbreekt waardoor studenten met de juiste vooropleidingseisen worden geweigerd.  Slechts een deel daarvan weet de weg te vinden naar JOB en dient een klacht in.

Het is beschamend dat in Nederland niet iedereen met de juiste vooropleiding een gelijke kans krijgt om mbo-onderwijs te volgen. De toelatingsprocedure tot een mbo-opleiding is in de praktijk onrechtvaardig. Als gelijke kansen in het mbo serieus genomen worden is invoering van toelatingsrecht noodzakelijk. Aankomende  woensdag bespreekt de Tweede Kamer een wetsvoorstel waarin iedereen die voldoet aan vooropleidingseisen moet worden toegelaten tot de opleiding naar keuze.

JOB merkt dat de mbo-scholen zelf het belang van dit toelatingsrecht niet erkennen. Mbo-scholen doen kleinerend over het aantal onterechte weigeringen  terwijl voor JOB elke onterechte weigering er één te veel is. JOB roept de politiek op om dit bagatelliserende signaal te negeren en te kiezen voor toegankelijk en eerlijk mbo-onderwijs. Om een beter beeld te geven van de misstanden posten wij in aanloop naar het debat elke dag een recente klacht over weigering op onze sociale media.

Back To Top