Skip to content

Communicatie naar studenten

Het is van belang dat studenten op tijd en op een duidelijke manier informatie krijgen over hun onderwijs. Als studentenraad kun je hier invloed op uitoefenen.

Wat zijn je rechten?
De studentenraad heeft instemmingsrecht op ‘de wijze waarop de student informatie krijgt van de school over inhoud, planning en organisatie van het onderwijs’.

De studentenraad heeft adviesrecht op ‘de wijze waarop de instelling informatie aan toekomstige studenten verstrekt’.

Tips

 • Onderzoek hoe studenten momenteel informatie krijgen over hun roosters, toetsen en inhoud van het onderwijs. Is dit duidelijk te vinden?
 • Onderzoek eens hoe toekomstige studenten worden geïnformeerd: vraag dit aan eerstejaars studenten en bekijk de webpagina’s over opleidingen op jouw school.
 • Maak een lijstje met verbeterpunten en leg dit voor aan het schoolbestuur.

Aan welke informatie kun je denken?

 • Afspraken over avonduren op school, roosters en tussenuren.
 • Informatie die studenten krijgen na afloop van hun studie (info over uitschrijfdatum, ov-recht, studiefinanciering en alumni).
 • Schoolkosten en leermiddelenlijsten (zoals boeken).
 • Rechten en plichten van studenten, o.a. klachtenregelingen, onderwijs en examenreglementen, beleid met betrekking tot discriminatie, pesten etc.
 • Waar kunnen studenten terecht met vragen, klachten of vraag om extra begeleiding en ondersteuning.
 • Duidelijkheid over de inhoud van het lesprogramma / jaren en wat er van de student wordt verwacht.
 • Bij informatie over opleidingen: informatie van Studie in Cijfers over o.a. baankansen, gemiddeld verwacht salaris.
 • Informatie met betrekking tot het vinden van een stageplek

Heeft jouw studentenraad een goed voorbeeld of tip? Laat het ons weten en we delen jouw idee op deze pagina.

Back To Top