Skip to content

Omgeving, sfeer en veiligheid

Veiligheid en sfeer

Wat betreft veiligheid en sfeer, zijn er een aantal dingen die je als studentenraad kan doen als je school daar slecht op scoort. Zoals uit de resultaten naar voren komt, is het belangrijk dat een student weet waar hij of zij terecht kan met een klacht. Ook moeten studenten bekend zijn waar ze terecht kunnen op school als ze worden gepest of gediscrimineerd. Als een studentenraad kun je verschillende vragen stellen om te kijken of dit goed geregeld is op school: Is er een vertrouwenspersoon op school? Weten studenten die ook te vinden? Waar kunnen studenten terecht met klachten? Is er een sociaal veiligheidsplan (wettelijk verplicht!)? Is die nog up-to-date en hebben jullie het idee dat deze wordt gehandhaafd? Als studentenraad kun je bijdragen aan de bekendheid van plekken of personen waar studenten terecht kunnen met klachten of problemen. Je kan een overzicht maken met plekken waar studenten terecht kunnen en deze op verschillende manieren verspreiden. Denk bijvoorbeeld aan een poster, of laat het projecteren op de monitoren op school. De meeste scholen hebben ook een digitale leeromgeving waar nieuwsberichten kunnen worden geplaatst. Dat is ook een goede plek om veel studenten te bereiken.

 

Kantine en werkplek

Als studentenraad is de kantine iets waar je goed gebruik kan maken van de invloed die je hebt. Het is goed om van tevoren onderzoek te doen onder medestudenten. Je kan dit gewoon doen door mensen aan te spreken, maar je kunt ook een online vragenlijstje maken en die verspreiden via WhatsApp of het digitale platform van jullie school. Vrijwel elke student heeft een mening over de kantine. Naast dat je aan je medestudenten kunt vragen wat ze slecht vinden aan de kantine, kun je ook vragen wat ze wél willen. Willen ze gezondere broodjes? Meer afwisseling? Of juist goedkopere simpele broodjes, in plaats van dure luxe broodjes? Als je deze ideeën verzamelt, dan kun je dit meenemen als je in gesprek gaat met het College van Bestuur. Zo kaart je een probleem aan, en bied je gelijk een oplossing!

 

Werkplekken

Rustige werkplekken op school kunnen studenten helpen om hun schoolwerk beter te doen. Daarnaast is het belangrijk dat een school deze mogelijkheid biedt, omdat niet iedereen thuis rustig kan studeren. Voor het verbeteren van rustige werkplekken, kun je als studentenraad ongeveer dezelfde acties ondernemen als voor de kantine. Ook hier kan een studentenraad een belangrijke rol spelen om te achterhalen wat de verwachtingen zijn van medestudenten. Wat verwachten zij van een studieplek? Moet dit echt een ruimte zijn gericht op zelfstandig studeren? Of kan er af en toe ook een lokaal worden opengesteld waar studenten terecht kunnen tijdens een stilte uur? Het kan ook zo zijn dat deze plekken er al wel zijn, maar dat niet iedere student ze weet te vinden. Je kunt dan een manier bedenken om dit onder de aandacht te brengen onder studenten, bijvoorbeeld via de mentor of een mededeling op de beeldschermen op school. De resultaten kun je dan weer meenemen als je in gesprek gaat met het College van Bestuur.

Back To Top