Skip to content

Schoolkosten

Je wil natuurlijk niet dat de studenten op jouw school te veel kosten maken. Het is belangrijk om kritisch te zijn op de kosten die worden gevraagd aan jouw medestudenten.

Wat zijn je rechten?
1) De studentenraad heeft instemmingsrecht op ‘het schoolkostenbeleid’.
2) De studentenraad heeft instemmingsrecht op ‘de hoogte en besteding van de vrijwillige bijdrage’.

Tips van JOB

 1. Er zijn landelijke regels over schoolkosten
  Deze regels staan beschreven in dit servicedocument. Check of de school aan de afspraken voldoet die staan omschreven in het servicedocument!
  In deze brochure van JOB staan alle regels nog eens uitgelegd. Op sommige punten kunnen de regels nog wat vaag zijn, vraag hulp aan JOB en neem hierin een standpunt in die het voordeligste uitkomt voor alle studenten op jouw school.
 2. Wees kritisch
  Bekijk goed wat de school aan de studenten wil vragen, is het wel eerlijk dat ze daarvoor moeten betalen? Je mag hier zeker tegenin gaan en niet instemmen wanneer jullie het niet eens zijn met de kosten. Je kunt altijd om advies vragen bij JOB!
 3. Ongebruikte boeken?
  Uit ons onderzoek (JOB monitor 2018) blijkt dat veel studenten boeken/leermiddelen moeten kopen die ze vervolgens niet gebruiken. Hier kunnen jullie wat aan doen! Zorg dat er een systeem is op jouw school waarbij wordt gecheckt of boeken nog worden gebruikt, anders moeten ze van de lijst worden gehaald. Zie het kopje ‘ongebruikte leermiddelen’ voor meer info!
 4. Fonds voor studenten die het niet kunnen betalen
  Voor studenten die de kosten niet kunnen betalen, moet er een regeling zijn om ze te helpen. Hoe is dit op jouw school geregeld? Kunnen studenten deze regeling makkelijk vinden en laagdrempelig worden geholpen? Is een betalingsregeling mogelijk en is er de mogelijkheid om materialen te lenen? Zie het kopje ‘mbo-studentenfonds’ voor meer info!

Hoe doen andere studentenraden dat?

 • ROC Gilde heeft een meldpunt voor als leermiddelen niet zijn gebruikt: https://www.gildeopleidingen.nl/meldpunt-leermiddelen/
 • ROC Mondriaan heeft posters die oproepen studenten te melden aan de studentenraad welke leermiddelen zij niet gebruiken terwijl ze hier wel voor betalen
 • De studentenraad van MBO College Hilversum (ROC van Amsterdam), heeft met hun school een regeling afgesproken om ongebruikte schoolspullen te voorkomen. Als boeken en licenties aantoonbaar niet zijn gebruikt tijdens de les, dan krijgt de student daarvoor een vergoeding van school. Op die manier worden docenten kritischer in welke spullen ze wel of niet op de lijst zetten en zorgen ze er beter voor dat het lesmateriaal echt gebruikt wordt.
 • Het is soms onduidelijk wat nou precies hét schoolkostenbeleid is op een school en waar je over kan meepraten als studentenraad. Rijn IJssel is ermee aan de slag gegaan en heeft een schoolkostenbeleid ontwikkeld, daarbij de studentenraad betrokken en die heeft er uiteindelijk mee ingestemd. Kijk eens op de website van Rijn IJssel voor hun schoolkostenbeleid, of neem contact op met de studentenraad of de school om te vragen hoe ze dat precies hebben gedaan.
Back To Top