Skip to content

Hoofdlijnen begroting

De studentenraad beslist ieder jaar mee over de portemonnee van school! Achter (bijna) elke beslissing van het schoolbestuur  zitten financiële redenen. Doordat studentenraden  mogen meebeslissen over de financiën, krijgen studenten veel meer invloed op de beslissingen die de school neemt.

Wat zijn je rechten?
De studentenraad heeft instemmingsrecht op ‘de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting’.

Tips over hoe je dit kunt aanpakken?
Download hieronder het document met tips! – JOB heeft samen met platform medezeggenschap en de MBO Raad een handreiking opgesteld. Daarin staan al deze punten uitgebreider uitgelegd. De handreiking is voor CvB’s, ondernemingsraden en studentenraden, jullie kunnen het gebruiken als basis om afspraken te maken over hoe het instemmingsrecht wordt ingevuld.

Wat als de studentenraad niet wil instemmen met de hoofdlijnen begroting?
Wat als jullie niet kunnen of willen instemmen? Dan horen jullie eerst te proberen om in goed overleg samen met het CvB en de OR tot een oplossing komen. Als dat niet lukt, dan kunnen jullie (of de OR of het CvB) een uitspraak vragen van de landelijke geschillencommissie medezeggenschap. Check het kopje ‘conflict over medezeggenschap’ voor meer info hierover!

10 tips van JOB

  1. Als allereerste heeft de studentenraad informatierecht: vraag om alle belangrijke documenten die nodig zijn om inzicht te krijgen in de portemonnee van school en laat het in begrijpelijke taal aan jullie uitleggen.
  2. Zorg dat je beschikking hebt over alle belangrijke documenten (download het artikel hieronder om te kijken welke documenten dat precies zijn!)
  3. Niemand is meteen een financieel expert: vraag daarom het CvB om scholing op dit onderwerp. Een training, een onafhankelijke adviseur of begeleider kan jullie enorm helpen om de begroting en alle documenten beter te begrijpen.
  4. Het kan goed zijn om samen te werken met de ondernemingsraad, neem contact met ze op! De studentenraad moet samen met de ondernemingsraad (de OR is een soort ‘studentenraad’ voor docenten) instemmen. De ondernemingsraad heeft vaak veel kennis en meestal dezelfde belangen.
  5. Wijs binnen de studentenraad een klein groepje aan die zich gaat verdiepen in dit onderwerp. Dit groepje kan trainingen volgen, zich in alle informatie verdiepen en in overleg gaan met de OR, het CvB, de afdeling financiën etc. Zij kunnen daarna de rest van de raad bijpraten en de andere raadsleden hebben de tijd om zich te verdiepen in andere onderwerpen.
  6. Bedenk zelf als raad vooraf wat jullie belangrijk vinden, waar het geld aan uitgegeven moet worden en wat jullie plannen zijn. Raadpleeg jullie achterban raadplegen om erachter te komen wat de studenten willen. Vervolgens kunnen jullie kijken of deze punten wel terug komen in de begroting en daarover in gesprek gaan met het CvB.
  7. Vergeet niet dat het gaat om hoofdlijnen en niet om details! Wat zijn de hoofdlijnen? Het CvB moet ervoor zorgen dat studenten hun grotere plannen of beleidsvoornemens steunen. Doordat jullie mogen instemmen op de hoofdlijnen van de begroting, worden jullie betrokken bij deze plannen van het CvB. De hoofdlijnen moeten in ieder geval gaan over onderwijs, huisvesting en beheer, investeringen en personeel. Wat dat precies is kunnen jullie lezen in de handreiking (die kun je hieronder downloaden!)
  8. Spreek af met het CvB hoe jullie bij het hele proces worden betrokken en leg dit vast in het reglement over hoe jullie instemmen. Als het CvB jullie al op tijd betrekt bij het maken van alle plannen voor volgend jaar, dan weten jullie beter de ideeën achter de begroting en kunnen jullie al op tijd meepraten. Daardoor zal het minder snel tot een conflict leiden als jullie aan het einde van het jaar moeten instemmen met de hoofdlijnen van de begroting.
  9. Wat als jullie niet kunnen of willen instemmen? Dan horen jullie eerst te proberen om in goed overleg samen met het CvB en de OR tot een oplossing komen. Als dat niet lukt, dan kunnen jullie (of de OR of het CvB) een uitspraak vragen van de landelijke geschillencommissie medezeggenschap.
  10. Als laatste advies: Is de begroting een onbegrijpelijk document? Stem dan niet in en vraag om uitleg!

Back To Top