Skip to content

Informatie over het onderwijs

Het is van belang dat het voor studenten duidelijk is wat de regels zijn, maar ook wat zij van school kunnen verwachten. Om die reden hebben scholen documenten waarmee zij studenten informeren, bijvoorbeeld de OER, of het studentenstatuut.

Wat zijn je rechten?
Het is natuurlijk wel prettig als je als student goede informatie krijgt over de inhoud van je studie en lessen. Dit is informatie die in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) moet staan. De Inspectie van het Onderwijs controleert je school of het programma van de opleiding tijdig bekend is voor studenten. Als dit dus niet het geval is, is het goed om dit als studentenraad door te geven aan het College van Bestuur. Bovendien heeft de studentenraad instemmingsrecht op de wijze waarop de student informatie krijgt van de school, over inhoud, planning en organisatie van het onderwijs. Is het in de plannen van de school heel onduidelijk waar bepaalde informatie komt te staan, zet dit recht dan in! Ook over het schoolkostenbeleid heeft de studentenraad instemmingsrecht.

Tips van JOB
Wij krijgen van veel studenten vragen over waar ze bepaalde informatie kunnen vinden. Op zich zijn dat logische vragen, maar ook vragen die soms moeilijk te beantwoorden zijn. Als wij dan zelf gaan zoeken, kunnen wij het antwoord ook niet vinden. Aangezien iedere school zelf kan bepalen waar bepaalde informatie staat, is het goed om na te gaan of het op jullie school wel duidelijk is. Zoek bijvoorbeeld naar de regels over het Bindend Studie Advies (BSA), of over de regels met betrekking op schoolkosten.

Back To Top