Skip to content

Stage

Iedere student krijgt te maken met een stageperiode. Het is daarom belangrijk dat dit goed is geregeld!

Wat zijn je rechten?
De studentenraad heeft instemmingsrecht op ‘het model van de praktijkovereenkomst (POK)’.

De studentenraad heeft instemmingsrecht op ‘de besteding van stagefondsen’.

Praktijkovereenkomst
De stageovereenkomst of praktijkovereenkomst is een contract tussen de student, de school en het stagebedrijf. Als deze getekend is door alle drie de partijen is hij geldig voor zo lang in het contract staat. Wettelijk gezien moet hierin staan:

• De begin- en einddatum van je stage
• Het totale aantal te volgen stage-uren en de verdeling daarvan over de studiejaren
• Wie je begeleider is vanuit school en wie je begeleider is op je stageplek
• Het deel van de kwalificatie en/of het keuzedeel dat je tijdens de stage dient te behalen, en de beoordeling daarvan
• De gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden

Tip: naast deze wettelijke afspraken kun je binnen de school nog extra punten afspreken die in het contract moeten staan. Wat wij aanraden dat erin moet komen te staan is:

  • Zorg dat er een bepaling is opgenomen over stagevergoeding
  • Zorg dat er een bepaling is opgenomen over de begeleiding: hoe vaak komt de stagebegeleider langs bij het stagebedrijf? We raden aan dat dit in ieder geval voor een begingesprek, tussenevaluatie en eindgesprek is.
  • Zorg dat erin staat afgesproken hoe en wanneer de student contact op kan nemen met de stagebegeleider vanuit school.

Besteding stagefondsen
Sommige scholen vragen een vergoeding voor het stagefonds aan het stagebedrijf. Scholen mogen dit niet doen, ze mogen niet verdienen aan stagiaires! Wanneer er nog wel een stagefonds is op jouw school, ga hierover het gesprek aan met het schoolbestuur. Wanneer bedrijven de school betalen, betalen ze dus waarschijnlijk geen stagevergoeding aan de student. Zo komt het geld waar de student voor werkt dus terecht bij de school.

Back To Top