Skip to content

Burgerschap

Hoor je dat studenten ontevreden zijn over burgerschapslessen op jouw school? Zorg dan dat hier verandering in komt! Gebruik de tips en visie van JOB.

Wat zijn je rechten?
De studentenraad heeft geen specifiek recht als het gaat om het burgerschapsonderwijs, maar je hebt natuurlijk wel  initiatiefrecht.

Wat is burgerschap?
Naast het voorbereiden op de arbeidsmarkt heeft het mbo ook de taak studenten voor te bereiden op hun rol als burger in de maatschappij. Elke mbo-school moet daarom burgerschapsonderwijs verzorgen. Dit kunnen lessen zijn, maar dit kan bijvoorbeeld ook in de vorm van een projectweek. Wij krijgen helaas signalen dat het vaak voor studenten onduidelijk is wat er van ze wordt verwacht bij burgerschap en er niet altijd getrainde docenten zijn die burgerschap geven.

Tips van JOB
JOB deed onderzoek onder de leden: wat vinden studenten belangrijk bij burgerschap? Deze punten kwamen hier uit, je kunt deze gebruiken tijdens jullie gesprek met het schoolbestuur:

  1. Creëer duidelijkheid over burgerschap: wat moeten studenten ervoor doen en kunnen?
  2. Zorg voor professionele burgerschapsdocenten
  3. Zorg dat er ruimte is voor verschillende visies en meningen bij burgerschap
  4. Zorg dat er activiteiten worden ondernomen bij het burgerschapsonderwijs, en hier ook op wordt gereflecteerd.

Wil je meer weten over burgerschapsonderwijs en onze visie hierop? Download dan onderstaand document

Actueel: 75 jaar vrijheid
Het komende anderhalf jaar herdenkt en viert Nederland dat we sinds 1945 in vrijheid leven. Daarom worden er van september 2019 tot oktober 2020 lezingen en dialogen georganiseerd over 75 jaar vrijheid. Jouw school kan daar aan meedoen. Dan komt er bijvoorbeeld iemand langs vanuit de politiek om over dit onderwerp te praten met de mbo-studenten op jouw school. Meer weten? Mail ons! Willen jullie dat dit ook op jullie school wordt georganiseerd? Laat dit dan weten aan jouw College van Bestuur.

Back To Top