Skip to content

Kwaliteitsagenda

De kwaliteitsagenda is een meerjarenplan van de school over de kwaliteit. Bij het opstellen hiervan moet de studentenraad betrokken worden! Zijn jullie hierin betrokken? Worden jullie ook betrokken bij de evaluatie hiervan en het vervolg hierop?

Wat zijn je rechten?
De school moet van het ministerie van Onderwijs de studentenraad betrekken bij deze kwaliteitsagenda. Dit staat in de criteria waar scholen aan moeten voldoen. De studentenraad heeft geen specifiek recht over de kwaliteitsagenda. Wel heeft de studentenraad adviesrecht op ‘de rol van studenten bij de interne kwaliteitszorg en zelfevaluatie’. Natuurlijk mogen jullie als studentenraad zelf ook actief vragen naar de manier waarop de school de kwaliteitsagenda maakt zodat jullie beter zicht hebben op waar de school op inzet.

Tips van JOB
Het is goed om te weten dat JOB momenteel in gesprek is met de partijen die betrokken zijn met het beoordelen van de kwaliteitsagenda’s om te bekijken hoe studentenraden beter betrokken kunnen worden bij het maken van de kwaliteitsagenda’s. Zodra hier uitkomsten over zijn, werken we deze pagina bij. Hou deze dus goed in de gaten.

Wat is de kwaliteitsagenda?
De kwaliteitsagenda is het vervolg op de het ‘kwaliteitsplan 2015-2018’. In de kwaliteitsagenda’s maken scholen hun plannen voor vier jaar kenbaar (2019-2022). Als deze plannen goedgekeurd worden, krijgt de school geld. In dit plan staat waar de school graag het geld voor wil gebruiken en daarom is het belangrijk dat de studentenraad hier ook iets over kan zeggen.

De kwaliteitsagenda moet ambitieus, duurzaam én uitvoerbaar binnen de planperiode van 4 jaar zijn. Het ministerie van OCW hecht in de periode van 2019-2022 vooral waarde aan verbeterplannen op de volgende onderwerpen:

  1. Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie
  2. Gelijke kansen in het onderwijs
  3. Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst

Deze onderwerpen kunnen breed worden gezien. Het kan ook gaan over onderwijskwaliteit, doorstroom naar de arbeidsmarkt/vervolgonderwijs, samenwerking met het werkveld, etc. Het is vooral belangrijk dat jullie aangeven wat jullie belangrijk vinden wat er nog beter, anders en vernieuwend kan op jullie school. Het is ook belangrijk dat de school duidelijk maakt wat de studenten nou uiteindelijk van de plannen gaan merken. Een goede reden om met het College van Bestuur in gesprek te gaan!

Back To Top