Skip to content

Conflict over medezeggenschap?

Heb je een verschil van mening met het College van Bestuur? Dan kun je terecht bij de Landelijke Commissie voor Geschillen

Wat zijn je rechten?
In de wet staat dat er een Landelijke Commissie voor Geschillen moet zijn. Deze commissie is onafhankelijk. Alle mbo-instellingen zijn bij deze Commissie aangesloten. Dit moet volgens de wet.

Landelijke Commissie voor Geschillen
Een conflict of probleem tussen het schoolbestuur en de studentenraad of de ouderraad kan worden voorgelegd aan de Landelijke Commissie voor Geschillen.  Alle mbo-scholen zijn bij deze Commissie aangesloten. Er zijn drie soorten “geschillen” waar de Commissie iets over kan zeggen:

  • Instemmingsgeschillen
    Dit gaat over onderwerpen waar de studentenraad instemmingsrecht op heeft. Denk aan het schoolkostenbeleid of de hoogte en de besteding van de vrijwillige ouder- of deelnemerbijdrage (art. 8a.2.2, derde lid), de hoofdlijnen van de begroting (art. 8a.4.6)
  • Adviesgeschillen
    Dit gaat over onderwerpen waar de studentenraad adviesrecht op heeft. Bijvoorbeeld: over inkrimping, uitbreiding, fusie en overdracht van de instelling (art. 8a.2.2, vierde lid)
  • Interpretatiegeschillen (de interpretatie van hoofdstuk 8a dan wel het reglement). Dit gaat bijvoorbeeld over een verschil van mening wanneer de studentenraad gebruik mag maken van een bepaald recht (instemming/advies) of over iets anders dat in hoofdstuk 8a staat, bijvoorbeeld over voorzieningen voor de studentenraad (8a.2.1, punt 4).

De uitspraken van de Commissie zijn bindend.

Wanneer zou je een geschil kunnen indienen?
Bijvoorbeeld als het College van Bestuur een besluit heeft genomen, zonder de studentenraad te raadplegen terwijl de studentenraad instemmingsrecht of adviesrecht heeft op dit onderwerp. Een ander voorbeeld is wanneer de studentenraad van mening is dat ze te weinig worden ondersteund door de school om hun taak goed uit te voeren. Je kunt altijd bij JOB terecht wanneer je hierbij hulp nodig hebt.

Back To Top