Skip to content

Cvb aannemen of ontslaan

Het is fijn als jullie een goed schoolbestuur hebben. Ook daar heeft de studentenraad wat over te zeggen!

De studentenraad heeft adviesrecht op ‘het adviseren van de Raad van Toezicht over de benoeming of ontslag van de leden van het College van Bestuur.

De studentenraad heeft adviesrecht op ‘de regeling voor de selectiecriteria, de selectieprocedure en voor de profielen voor nieuwe leden van het College van Bestuur.’

Tips van JOB

  • Denk vanuit de studenten op jouw school: wat is er belangrijk voor een lid van het college van bestuur? Vinden jullie het belangrijk dat hij/zij al kennis heeft van het mbo of ooit les heeft gegeven?
Back To Top