skip to Main Content

Conflict over medezeggenschap?

Als je er niet uitkomt met het College van Bestuur, kun je terecht bij de Landelijke Commissie voor Geschillen

Wat zijn je rechten?
In de wet staat dat er een Landelijke Commissie voor Geschillen moet zijn. Deze commissie is onafhankelijk. Alle mbo-instellingen zijn van rechtswege bij deze Commissie aangesloten.

Landelijke Commissie voor Geschillen
Een conflict of probleem tussen het schoolbestuur en de studentenraad of de ouderraad kan worden voorgelegd aan de Landelijke Commissie voor Geschillen.  Alle mbo-scholen zijn bij deze Commissie aangesloten. Er zijn drie soorten geschillen waar de Commissie iets over kan zeggen:

  • instemmingsgeschillen
    bijvoorbeeld: over het schoolkostenbeleid of de hoogte en de besteding van de vrijwillige ouder- of deelnemerbijdrage (art. 8a.2.2, derde lid), de hoofdlijnen van de begroting (art. 8a.4.6)
  • adviesgeschillen
    ​bijvoorbeeld: over inkrimping, uitbreiding, fusie en overdracht van de instelling (art. 8a.2.2, vierde lid)
  • interpretatiegeschillen (de interpretatie van hoofdstuk 8a dan wel het reglement)

De uitspraken van de Commissie zijn bindend.

Wanneer zou je een geschil kunnen indienen? Bijvoorbeeld als het College van Bestuur een besluit heeft genomen, zonder de studentenraad te raadplegen terwijl de studentenraad instemmingsrecht of adviesrecht heeft op dit onderwerp.

Back To Top