skip to Main Content

Fusie

Bij een fusie worden twee of meer scholen worden dan samengevoegd. Het is belangrijk dat de studentenraad kritische vragen gaat stellen over wat de fusie gaat betekenen voor studenten.

Wat zijn je rechten?
De studentenraad heeft  adviesrecht bij een fusie en overdracht van de instelling

Welke vragen kun je stellen?
Denk aan vragen als:

– Wat betekent de fusie voor de studenten en de opleidingen die zij gaan volgen?
– Hoe en wanneer worden studenten hierover ingelicht?

Tips van JOB:

Een organisatie die beoordeelt of scholen kunnen fuseren is het CMMBO (Commissie Macrodoelmatigheid Middelbaar BeroepsOnderwijs). Als Studentenraad kun je terecht bij het CMMBO met al jouw vragen. Zij weten namelijk enorm veel over wat er allemaal komt kijken bij de fusie van scholen. Je kunt het CMMBO bereiken via: 070 750 45 70 / info@cmmbo.nl

Bij een gesprek over krimp zullen je misschien begrippen horen die je nog niet eerder hebt gehoord. Een paar belangrijke begrippen zijn:

  • De fusietoets: dit is een toets (letterlijk een formulier) waarin scholen moeten beschrijven waarom zij willen fuseren en moeten verantwoorden aan de CMMBO (commissie macrodoelmatigheid) of ze wel aan alle voorwaarden voldoen voor een fusie. Ze moeten dus al nagedacht hebben over hoe ze hun plan tot uiting brengen. De CMMBO bekijkt de toets en geeft een advies aan de minister die de fusie vervolgens afkeurt of goedkeurt.
  • De menselijke maat: dit begrip is opgenomen in de wetgeving en in de fusietoets. Bij een fusie moet er worden nagegaan of de school niet te groot wordt (te veel studenten, te veel personeel, te veel organisatielagen). De instelling moet overzichtelijk blijven en er moet een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gevoeld. De lijnen van besluitvorming moeten overzichtelijk blijven.
  • Macrodoelmatigheid: met dit begrip wordt simpel gezegd bedoeld dat opleidingen/scholen niet te veel moeten kosten ten opzichte van het aantal studenten dat ervan profiteren. In andere woorden: als er heel veel kosten gemaakt moeten worden voor een heel klein aantal studenten, dan moet er worden nagedacht of de opleiding/school nog wel kan blijven bestaan. Ook wordt bij macrodoelmatigheid gekeken naar het aantal studenten dat een grote kans heeft op een baan nadat zij de opleiding hebben afgerond. Het begrip lijkt dus heel erg op de menselijke maat.
Back To Top