skip to Main Content

Hoofdlijnen begroting

De studentenraad beslist ieder jaar mee over de portemonnee van school! Achter (bijna) elke beslissing van het schoolbestuur  zitten financiële redenen. Doordat studentenraden  mogen meebeslissen over de financiën, krijgen studenten veel meer invloed op de beslissingen die de school neemt.

Wat zijn je rechten?
De studentenraad heeft instemmingsrecht op ‘de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting’.

Tips over hoe je dit kunt aanpakken?
Download hieronder het document met tips! – JOB heeft samen met platform medezeggenschap en de MBO Raad een handreiking opgesteld. Daarin staan al deze punten uitgebreider uitgelegd. De handreiking is voor CvB’s, ondernemingsraden en studentenraden, jullie kunnen het gebruiken als basis om afspraken te maken over hoe het instemmingsrecht wordt ingevuld.

Wat als de studentenraad niet wil instemmen met de hoofdlijnen begroting?
Wat als jullie niet kunnen of willen instemmen? Dan horen jullie eerst te proberen om in goed overleg samen met het CvB en de OR tot een oplossing komen. Als dat niet lukt, dan kunnen jullie (of de OR of het CvB) een uitspraak vragen van de landelijke geschillencommissie medezeggenschap. Check het kopje ‘conflict over medezeggenschap’ voor meer info hierover!

Back To Top