skip to Main Content

Kwaliteitsagenda

De kwaliteitsagenda is een meerjarenplan van de school over de kwaliteit. Daarbij moeten ze de studentenraad betrekken! Zijn jullie hierin betrokken? Worden jullie nu betrokken bij de evaluatie hiervan? Of het vervolg hierop?

Wat zijn je rechten?
De school moet van het ministerie van Onderwijs de studentenraad betrekken bij deze kwaliteitsagenda. Dit staat in de criteria waar scholen aan moeten voldoen. De studentenraad heeft geen specifiek recht over de kwaliteitsagenda. Wel heeft de studentenraad adviesrecht op ‘de rol van studenten bij de interne kwaliteitszorg en zelfevaluatie’.

Wat is de kwaliteitsagenda?
De kwaliteitsagenda is het vervolg op de het ‘kwaliteitsplan 2015-2018’. Nu moeten de nieuwe plannen worden gemaakt voor de komende jaren (2019-2022).

Het ministerie van OCW heeft een hoop geld te verdelen aan mbo-scholen in Nederland. Om dat geld te krijgen, moeten scholen wel eerst een goed verbeterplan schrijven: de kwaliteitsagenda. In dit plan staat waar de school graag het geld voor wil gebruiken en daarom is het belangrijk dat de studentenraad hier ook iets over kan zeggen. Bovendien hebben jullie als studentenraad instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting en de kwaliteitsagenda gaat over plannen met geld.

De kwaliteitsagenda moet ambitieus, duurzaam én uitvoerbaar binnen de planperiode van 4 jaar zijn. Het ministerie van OCW hecht vooral waarde aan verbeterplannen op de volgende onderwerpen:

  1. Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie
  2. Gelijke kansen in het onderwijs
  3. Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst

Deze onderwerpen kunnen breed worden gezien. Het kan ook gaan over onderwijskwaliteit, doorstroom naar de arbeidsmarkt/vervolgonderwijs, samenwerking met het werkgebied, etc. Het is vooral belangrijk dat jullie aangeven wat jullie belangrijk vinden wat er nog beter, anders en vernieuwend kan op jullie school. Het is ook belangrijk dat de school duidelijk maakt wat de studenten nou uiteindelijk van de plannen gaan merken. Een goede reden om met het College van Bestuur in gesprek te gaan!

Back To Top