skip to Main Content

Schoolkosten

Met schoolkosten bedoelen we de kosten die moeten worden gemaakt voor bijvoorbeeld lesmaterialen en boeken. De vraag hierbij is: wat betaalt de student en wat moet de school regelen? Is het schoolkostenbeleid op jouw school al goed geregeld? JOB is samen met de MBO raad en OCW tot regels gekomen over het schoolkostenbeleid. De regels staan beschreven in dit servicedocument. Check of de school aan de afspraken voldoet die staan omschreven in het servicedocument!

Wat zijn je rechten?
De studentenraad heeft instemmingsrecht op ‘het schoolkostenbeleid’.

Tips!

Kijk in de JOB monitor bij de vraag of alle boeken/leermiddelen zijn gebruikt, en kijk dan per opleiding / sector kijken waar het op jullie school het slechtst aan toe is. Ga vervolgens verder onderzoeken waar dit aan ligt.

Hoe doen andere scholen dat?

  • ROC Gilde heeft een meldpunt voor als leermiddelen niet zijn gebruikt: https://www.gildeopleidingen.nl/meldpunt-leermiddelen/
  • ROC Mondriaan heeft posters die oproepen studenten te melden aan de studentenraad welke leermiddelen zij niet gebruiken terwijl ze hier wel voor betalen
  • De studentenraad van MBO College Hilversum (ROC van Amsterdam), heeft met hun school een regeling afgesproken om ongebruikte schoolspullen te voorkomen. Als boeken en licenties aantoonbaar niet zijn gebruikt tijdens de les, dan krijgt de student daarvoor een vergoeding van school. Op die manier worden docenten kritischer in welke spullen ze wel of niet op de lijst zetten en zorgen ze er beter voor dat het lesmateriaal echt gebruikt wordt.
  • Het is soms onduidelijk wat nou precies hét schoolkostenbeleid is op een school en waar je over kan meepraten als studentenraad. Rijn IJssel is ermee aan de slag gegaan en heeft een schoolkostenbeleid ontwikkeld, daarbij de studentenraad betrokken en die heeft er uiteindelijk mee ingestemd. Kijk eens op de website van Rijn IJssel voor hun schoolkostenbeleid, of neem contact op met de studentenraad of de school om te vragen hoe ze dat precies hebben gedaan.
Back To Top