Skip to content

Studentenraden stemmen in met het nieuwe studentenstatuut

In de aanloop naar de wetswijziging ‘Verbetering rechtsbescherming mbo-studenten’ bereiden we ons voor op wat er gaat veranderen voor mbo-studenten. Officieel gaat de wet pas in augustus 2023 in, maar omdat de wet invloed heeft op het aanmeldproces van nieuwe studenten zijn JOBmbo en studentenraden al druk in de weer. In oktober en november gaan namelijk álle studentenraden instemmen met het nieuwe studentenstatuut dat de onderwijsovereenkomst (OOK) gaat vervangen En dat betekent: opletten geblazen.

Het doel van de wetswijziging is dat studenten een stevigere rechtspositie krijgen. Dat betekent dat er wettelijk meer vastligt over welke rechten studenten hebben. Denk hierbij aan nieuwe regels over schorsing en verwijdering van studenten, en regels over de informatievoorziening voor studenten. De instelling mag dat niet langer helemaal zelf bepalen, maar er worden regels vastgelegd in de wet. Ook krijgen studenten betere rechtsbescherming. Dat betekent dat er wettelijk meer faciliteiten komen die studenten helpen om toegang te krijgen tot hun rechten. Denk aan toegankelijke plekken waar je terecht kunt met vragen en klachten. Een derde doel is de verlaging van de regeldruk voor instellingen. De belangrijkste maatregel hierbij is het afschaffen van de OOK.

Om studentenraden voor te bereiden op het instemmen met het nieuwe studentenstatuut heeft JOB een handreiking ontworpen met uitleg en tips. Klik op de link hieronder om de handreiking te bekijken!

Heb je vragen over wat deze wetswijziging voor jou als student betekent? Of heb je als studentenraadslid nog een vraag over het instemmen? Neem dan contact met ons op.

Back To Top