Skip to content

Studenttevredenheid is geen wedstrijd, maar het startschot voor een gesprek

“De Keuzegids vergelijkt appels met peren” – Timon van Engen, voorzitter JOB

De jaarlijkse Keuzegids mbo is weer uitgekomen. Deze gids geeft toekomstige studenten de mogelijkheid om zich in te lezen in de scholen en opleidingen die er in Nederland zijn. Onderwerpen als baankansen en uurloon, leerlingenaantal en studententevredenheid worden behandeld in de Keuzegids. Dit zijn onderwerpen waar studenten die een studie willen kiezen veel aan kunnen hebben. Daarnaast biedt de Keuzegids een ranglijst aan van de beste tot minst goede ROC, vakschool, AOC en opleidingen. De resultaten van ons tevredenheidsonderzoek, de JOB-monitor, bepalen voor 75% deze ranglijst. Wij zijn het niet eens met de manier waarop onze data gebruikt worden!

JOB neemt afstand van de ranglijsten die de Keuzegids opstelt op basis van de resultaten van de JOB-monitor. Kun je een opleiding op een groot ROC met meer dan 20.000 studenten vergelijken met een kleine vakschool met zo’n 1.000 studenten? JOB weet dat dit niet zonder meer kan en wil ervoor waarschuwen dat ranglijsten op basis van zo’n vergelijking vertekend en oneerlijk zijn. Studenttevredenheid – hetgeen wat in de JOB-monitor wordt onderzocht – is een ingewikkeld en veelzijdig onderzoeksonderwerp. Grote brede ROC’s bieden onderwijs aan veel meer verschillende en andere groepen studenten dan vakscholen dat doen. Daarnaast lopen grote scholen tegen hele andere problemen aan dan kleine scholen. Diezelfde vergelijkingsproblemen ontstaan wanneer je scholen uit verschillende regio’s in Nederland tegenover elkaar zet. De studenten op al deze verschillende scholen en op al deze verschillende plekken zijn nou eenmaal te verschillend. Dit is appels met peren vergelijken en zijn dan ook de redenen dat ranglijsten van “best naar slechts” (grotendeels) op basis van de JOB-monitor niet ondersteund worden door JOB.

Het doel van de JOB-monitor is dan ook nooit om de goed scorende scholen een pluim te geven en de minder goed scorende school in slecht daglicht te zetten. De bedoeling van JOB-monitor is om studentenraden informatie te verschaffen over hun eigen achterban. Daarnaast bieden de resultaten JOB inzicht in landelijke thema’s en positieve en negatieve ontwikkelingen in het mbo. De JOB-monitor is ook erg belangrijk geworden voor scholen en een nuttig instrument om zichzelf met voorgaande jaren te vergelijken op basis van de tevredenheid van de studenten die daar onderwijs volgen.

“Laat je niet afleiden door ranglijstjes, maar zie de resultaten van de JOB-monitor als een beginpunt om vanuit school een gesprek te starten met de studenten” –Timon van Engen, voorzitter van JOB

 ——————————————————————————————————————–

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met voorzitter Timon van Engen (06-15960114). Voor het rapport: https://bit.ly/2J9Swcm (p. 94 t/m 101 legt uit waar rekening mee gehouden moet worden in de vergelijking van scholen)

Back To Top