Skip to content

Tijd om stagediscriminatie aan te pakken

Mbo-studenten met een niet-westerse migratieachtergrond moeten meer sollicitatiebrieven versturen en langer zoeken naar een stageplek dan hun medestudenten zonder migratieachtergrond. Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) vindt dit zorgelijk en is blij dat onderwijsminister Van Engelshoven maatregelen voorstelt om stagediscriminatie tegen te gaan. JOB ziet een grotere verantwoordelijkheid voor scholen weggelegd. Studenten moeten vertrouwen hebben in school om stagediscriminatie aan te kaarten.

Vertrouwen belangrijk om discriminatie te melden
JOB onderschrijft de maatregelen om stagediscriminatie tegen te gaan, zoals trainingen waarbij bedrijven leren hoe ze kunnen selecteren zonder vooroordelen en het promoten van het meldpunt stagediscriminatie. Toch is een online meldpunt niet de gehele oplossing voor het probleem. Discriminatie is een lastige kwestie en ligt gevoelig. ‘’Bij een heftige gebeurtenis zoals stagediscriminatie kan het online invullen van een formulier onpersoonlijk voelen’’, aldus Timon van Engen (voorzitter JOB). Soms willen studenten discriminatie niet melden omdat zij niet weten wat de gevolgen daarvan kunnen zijn, of wat nu wel of niet discriminatie is.

JOB ziet grotere rol voor mbo-instelling bij stagediscriminatie
JOB ziet ook een belangrijke rol voor mbo-scholen. Studenten zouden op een vertrouwelijke en laagdrempelige manier stagediscriminatie moeten kunnen melden op school. Het is belangrijk dat alle vormen van discriminatie bij stages worden aangepakt, dus ook als het bijvoorbeeld gaat om een handicap. Hierbij is het ook van belang om studenten bewust te maken van stagediscriminatie. Burgerschapsonderwijs, goede stage- en loopbaanbegeleiding helpen jongeren bewust te maken van de ontoelaatbaarheid van stagediscriminatie.

Thema JOB-Tour 2018
De cijfers laten opnieuw zien dat de tot nu toe genomen maatregelen niet genoeg hebben geholpen en het bewustzijn van discriminatie niet hebben vergroot. In één keer een stage vinden lukt 68% van de mbo-studenten zonder migratieachtergrond, terwijl dat bij mbo-studenten met een niet-westerse migratieachtergrond 48% is. Om het tegengaan van stagediscriminatie bij mbo-studenten meer onder de aandacht te brengen organiseert JOB dit najaar de JOB-tour met als thema: Gelijke kansen in het mbo-onderwijs. Tijdens de JOB-tour worden acht mbo-scholen bezocht waarbij studenten kunnen meepraten over gelijke behandeling en het krijgen van eerlijke kansen. Antwoorden van mbo-studenten die wij tijdens de JOB-tour verzamelen worden eind dit jaar gepubliceerd.

 

————-
Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met voorzitter Timon van Engen (06-15960114)

Back To Top