Skip to content

toekomst student ROC Leiden in gevaar

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) laat vandaag in een kamerbrief weten dat de situatie rondom ROC Leiden een dieptepunt heeft bereikt. Falende toezichthouders en onverantwoord bestuurlijk gedrag is een gevaar voor de toekomst van het onderwijs en haar studenten. JOB adviseert minister Bussemaker ten strengste om een duidelijk, doelmatig en duurzaam besluit te nemen, waarin zichtbaar het belang van goed onderwijs en garanties voor studenten terugkomen.

JOB vindt dat de Tweede Kamer in ieder geval, ongeacht welk besluit wordt genomen, zich in moet zetten voor de studenten van ROC Leiden. Alle huidige studenten moeten een diplomagarantie krijgen zodat ze zekerheid hebben over hun toekomst. Daarnaast moet de studentenraad van ROC Leiden worden meegenomen in de besluitvorming over de toekomst van de instelling. Wanneer de minister aanstuurt op een fusie met het ID College moet de studentenraad betrokken worden bij het fusieproces.

JOB merkt dat de situatie rondom ROC Leiden met de dag verslechtert en eist dat de politiek haar verantwoordelijkheid neemt en ingrijpt, waar het ministerie en de onderwijsinspectie dit hebben laten afweten. ‘Studentenraden worden gemeden, vragen worden niet beantwoord en studenten worden niet geïnformeerd, waardoor ze volledig in het duister tasten. Dat is niet de boodschap van goed en toegankelijk onderwijs dat een instelling hoort te verkondigen’, aldus voorzitter Nicky Nijhuis. ‘Studenten kunnen nergens naartoe met hun vragen en maken zich terecht zorgen over hun toekomst. In het meest gunstigste geval zijn huidige studenten in staat hun diploma te halen, maar dat is zeer optimistisch. Het ministerie handelt niet altijd naar het belang van de student.’

Op woensdag 17 juni wordt de toekomst van ROC Leiden besproken in de Tweede Kamer. JOB benadrukt dat er aangestuurd moet worden op transparantie en duidelijkheid over de toekomst van de studenten van de instelling. Een student hoort niet de dupe te worden van falend toezicht en onzorgvuldigheid van een college van bestuur.

Lees hier de kamerbrief.

 

Back To Top