Skip to content

Toelatingsrecht!

De regels voor toelating in het mbo zijn verandert, daardoor hebben studenten meer rechten om te mogen beginnen met hun opleiding naar keuze! Wij vinden het heel belangrijk dat studenten gemotiveerd beginnen aan de opleiding die zij graag willen doen en zich goed voorbereiden op hun studiekeuze, met de veranderingen gaat dat zeker lukken! Wat zijn de veranderde regels?

  • Meld je voor 1 april aan! – Studenten moeten zich nu vóór 1 april aanmelden voor hun opleiding, na 1 april mogen ze geweigerd worden door de mbo-school. Het is goed om je al zo vroeg mogelijk aan te melden. Sommige opleidingen hebben niet veel plekken en dan kan er geselecteerd worden op volgorde van aanmelding. Na 1 april kan je nog je opleidingskeuze wijzigen, ook kan je je voor meerdere opleidingen tegelijkertijd inschrijven. Het is dus vooral belangrijk om je in te schrijven! Ook als je nog twijfelt over je opleidingskeuze.
  • Studiekeuzeadvies – Als je je voor 1 april hebt aangemeld, dan heb je recht op een studiekeuzeadvies van de mbo-instelling. In dit advies vertelt de mbo-instelling of zij denken dat de gekozen opleiding bij jou past. Daarbij horen ze te kijken naar jouw achtergrond, motivatie en interesses. De instelling kan adviseren dat een andere opleiding misschien beter bij jou past. Het advies is niet bindend. Dit advies is onderdeel van jouw LOB- en Wanneer de school jou adviseert dat de opleiding niet bij jou past, dan mag je dat naast je neerleggen en alsnog aan de opleiding beginnen.
  • Recht op toelating – Als student heb je recht om toegelaten te worden tot de mbo-opleiding van je keuze als je: 1) je op uiterlijk 1 april hebt aangemeld bij de mbo-opleiding. 2) de juiste vooropleidinghebt behaald voordat het mbo-schooljaar begint. 3) deelneemt aan de verplichte intakeactiviteiten voor die opleiding.
  • Extra toelatingseisen Daarnaast mogen sommige opleidingen extra eisen stellen. Denk aan een dansopleiding of een sportopleiding. Als je je voor dit soort opleidingen aanmeldt, moet je ook aan de extra eisen voldoen. Vanaf februari staan deze eisen op de website van de opleidingen die extra eisen mogen stellen. Via deze linkkun je een lijst vinden met opleidingen die extra eisen mogen stellen.
  • Meer aanmelden dan plekken op de opleiding – Als je aan de eisen voldoet, kan je soms toch worden geweigerd. Dat kan wanneer er meer aanmeldingen zijn dan opleidingsplekken. Op de website van de opleiding moet staan hoeveel plekken de opleiding heeft en wat ze doen als er teveel aanmeldingen zijn. De selectie moet dan objectief zijn (bijvoorbeeld door loting of op volgorde van aanmelding) en mag niet gebeuren op basis van cijfers of motivatie.
  • Bindend studieadvies (BSA) Een BSA is een beslissing van de mbo-instelling over de voortgang van je opleiding. Elke student krijgt een bindend studieadvies na 9 maanden in het eerste jaar van de opleiding. Bij een 1-jarige opleiding krijg je een bindend studieadvies na 3 maanden. Tijdens een studievoortgangsgesprek bespreekt de school met jou hoe de opleiding bevalt, wat er goed gaat en waar eventueel meer begeleiding nodig is. Een bindend studieadvies kan positief of negatief zijn. Bij een positief advies mag je doorgaan met de opleiding. Bij een negatief advies moet je stoppen met de opleiding. De mbo-instelling moet jou zo goed mogelijk te begeleiden naar een andere opleiding wanneer je moet stoppen na een BSA. Een negatief advies kan nooit als een verrassing komen. Voordat je het negatieve advies hebt gekregen hoor je een waarschuwing te krijgen, met een periode waarin je de kans krijgt om het te verbeteren.

Vragen over de toelatingsregels of problemen met jouw aanmelding? Neem vooral contact op met ons! Je kan ons bellen van maandag tot en met donderdag op: 030-7900 915

 

Back To Top