Skip to content

Twee derde van de studentenraden positief over betrokkenheid bij de coronamaatregelen in het mbo

Uit een peiling onder studentenraden van 27 verschillende mbo-scholen, blijkt dat een meerderheid (67%) positief is over de besprekingen over de coronamaatregelen met het schoolbestuur. We zijn blij dat de meeste studentenraden goed overleggen en kunnen meepraten over de maatregelen op hun school. Toch vinden wij het zorgelijk dat een op de drie studentenraden neutraal of negatief oordeelt: zij worden soms helemaal niet betrokken bij de maatregelen, andere heel minimaal of pas erg laat.

Studentenraden hebben volgens de wet (WEB[1]) instemmingsrecht op regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn voor studenten en adviesrecht op de werkomstandigheden en voorzieningen voor studenten. Het is dus van groot belang dat zij worden betrokken bij de huidige maatregelen rondom het coronavirus. Volgens onze peiling praten studentenraden het vaakst mee over het onderwijs op afstand (1) en de communicatie richting studenten over de maatregelen (2). Hierna volgen de inrichting van scholen en fysieke lessen (3) en het minst wordt gesproken over lestijden en roosters (4). Een klein deel geeft aan helemaal niks te hebben besproken.

De meeste studentenraden zijn het meestal eens met de maatregelen die school treft (90%), slechts een aantal raden zijn het niet eens met de beslissingen. Het gaat dan voornamelijk om problemen waar studenten tegenaan lopen. Een voorbeeld is dat studenten een examen op school moeten maken en zich vervolgens moeten haasten met het ov om het volgende examen weer thuis te maken.

Zo’n 67% van de raden is positief over de informatie en communicatie die ze van de school hebben ontvangen rondom de crisis. Studentenraden zijn erg positief over het gevoel dat hun mening serieus wordt genomen door de school (93%).

Aan de scholen die de studentenraad nog niet (goed) betrekken, willen we benadrukken dat het belangrijk is dat dit wel gebeurt! Ter inspiratie volgen een aantal goede voorbeelden:

“Wij worden nu vooral betrokken bij de maatregelen op school i.v.m. corona. We zijn een soort proefpersonen (studenten) waarin we het nieuwe beleid een soort van testen. Het schoolbestuur vraagt bijvoorbeeld hoe wij het zouden aanpakken en of het bijvoorbeeld slim is om dit of dat te doen. Als studentenraad worden we heel goed betrokken we krijgen veel vragen van het schoolbestuur en moeten ook eigenlijk overal onze mening over geven.”

“Het bestuur koppelt alle beslissingen eerst door aan de studentenraad voor deze verder bekend worden gemaakt. Wanneer er dingen zijn binnen de school die wij horen wat niet goed loopt koppelen wij dit terug aan hun en word er direct verhaal gehaald bij de colleges. Ook wordt over de aanpak veelal onze mening gevraagd.”

“We worden nu meegenomen met de beslissingen en als er grote stappen gemaakt hebben we contact met het team wat over corona gaat. Hierdoor worden we betrokken en soms word er om advies gevraagd om goed in te kunnen schatten wat er allemaal moet gebeuren”.

—–

Noot voor de redactie:

Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met voorzitter Noah Hajji (06-15960114)

[1] Artikel 8a.2.2 Wet educatie en beroepsonderwijs

 

Back To Top