Skip to content

Stellingname JOB t.o.v. uitspraak Slob over afkeuren homoseksualiteit

Vanmorgen verscheen in Trouw een artikel waarin Minister Arie Slob verkondigde dat (middelbare) scholen homoseksualiteit mogen afkeuren, mits er door die scholen gezorgd wordt voor een veilig leerklimaat. Hoewel Slob de minister van basis- en voortgezet onderwijs is en dus niet verantwoordelijk is voor het mbo, voelt JOB zich genoodzaakt zich uit te spreken tegen deze uitspraak.

Een veilig leerklimaat is alleen mogelijk als je jezelf kunt zijn, ongeacht wat je seksuele geaardheid, geslacht, huidskleur, geloof, overtuiging, leeftijd of handicap is. Een veilig leerklimaat waarin homoseksualiteit wordt afgekeurd is daarom onmogelijk; als homoseksuele leerling of student kun je namelijk niet jezelf zijn. Wanneer de geaardheid van een leerling of student wordt afgekeurd door middel van een identiteitsverklaring, is er dus per definitie sprake van een onveilig leerklimaat voor LHBTI-leerlingen en -studenten.

Hoewel wij geen signalen hebben dat dergelijke praktijken ook voorkomen binnen het mbo, zal JOB zich blijven inzetten om ervoor te zorgen dat dit zo blijft. Wij pleiten daarom onder andere voor een scherpe burgerschapsagenda waarin moet worden benadrukt dat studenten te allen tijde zichzelf moeten kunnen zijn. Daarnaast roepen wij studenten die geen veilig leerklimaat ervaren op om dit (anoniem) aan ons te melden.

Back To Top