Skip to content

Uitstel rekentoets: mbo voorlopig gered

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is blij dat de minister heeft besloten om de invoering van de rekentoets in het mbo uit te stellen tot 2020. Op deze manier voorkomt ze dat duizenden studenten de komende jaren hun diploma niet halen vanwege het rekenexamen. Voorzitter Nicky Nijhuis: “De stijgende lijn in de resultaten waarmee voorstanders ons steeds probeerden gerust te stellen, blijft uit. Gelukkig heeft de minister eindelijk ingezien dat het mbo er nog niet klaar voor is om rekenen in de zak- en slaagregeling op te nemen.”

Concreet betekent dit dat mbo’ers tot 2020 wel een rekenexamen moeten maken, maar dat het resultaat ervan niet meetelt voor diplomering. Wel wordt het behaalde cijfer op de resultatenlijst bij het diploma vermeld. Wil je doorstromen naar het hbo? Voor toelating tot een ‘rekenzware opleiding’ moet je wel een 5 of hoger hebben gehaald.

Vorig jaar constateerden wij tijdens de JOB-rekentour al dat er enorme verschillen waren tussen scholen als het ging om rekenonderwijs. Waar de ene school flink had geïnvesteerd in gekwalificeerde docenten en bijlesmogelijkheden, was op de andere school niks van dat alles aanwezig. Een kwart van de bevraagde studenten verwachtte het examen dan ook niet te gaan halen.

We zijn opgelucht over dit uitstel, maar maken ons nog steeds zorgen. Er is nog een lange weg te gaan om het vereiste rekenniveau overal te bereiken. Graag delen we onze kennis vanuit de JOB-rekentour en de signalen van mbo-studenten met het ministerie, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat we er in 2020 ook echt klaar voor zijn.

Back To Top