Skip to content

vergaande plannen voor mbo’ers in regeerakkoord


Jongeren Organisatie Beroeps (JOB) heeft met gemengde gevoelens het nieuwe regeerakkoord gelezen. De onderwijsplannen leiden bij JOB-voorzitter Roosmarijn Dam nog niet tot het beoogde ‘vertrouwen in de toekomst’: Met de afschaffing van de cascadebekostiging wordt het mbo iets eerlijker, maar met de plannen voor het maatschappelijke dienstplicht en het verlengen van de kwalificatieplicht voorzien wij problemen.

 

Maatschappelijke diensttijd

Het plan voor de maatschappelijke diensttijd wil dat jongeren iets bijdragen aan de samenleving. Dat vindt JOB ook belangrijk. Maar een mbo-student die een 3-jarige opleiding doet is nu al verplicht om 900 uur stage te lopen naast de normale lessen. Daarmee staan mbo’ers al midden in de samenleving. De invoering van een maatschappelijke diensttijd zou ten koste kunnen gaan van het aanbod van stageplekken, terwijl het al moeilijk genoeg is om een stageplek te vinden.

 

Voor studenten die buiten schooltijd moeten werken om hun opleiding te kunnen betalen, is een maatschappelijke diensttijd bovendien onhaalbaar. Niet elke student zal in staat zijn om via een diensttijd een diplomasupplement te behalen. Zonder supplement hebben ze een achterstand op de arbeidsmarkt. Dat is volgens JOB oneerlijk. In het nieuwe regeerakkoord wordt de deur opengezet naar een verplichte variant van de diensttijd. De invoering van zo’n dienstplicht is voor JOB onacceptabel en volgens voorzitter Roosmarijn zelfs Malieveld waardig.

 

Verhogen kwalificatieplicht

Het verhogen van de kwalificatieplicht naar 21 jaar zorgt volgens JOB niet dat elke jongere een passende plek in de maatschappij vindt. De verlengde kwalificatieplicht maakt maatwerk moeilijk en kan leiden tot onwenselijke situaties: sommige jongeren worden hiermee opgehokt op school en raken ongemotiveerd. JOB ziet liever dat er in samenspraak met jongeren, via persoonlijke begeleiding, naar een passende plek gezocht wordt. Dat kan een opleiding zijn, maar ook een baan met doorgroei mogelijkheden.

 

Daarnaast is de verhoogde kwalificatieplicht een inbreuk op het grondwettelijke ‘recht op vrije arbeidskeuze’ van meerderjarige jongeren. Voorzitter Roosmarijn stelt voor om de kwalificatieplicht te veranderen in een leven lang leerrecht: scholen en de maatschappij zetten zich in om voor iedereen een passende (leer)plek te vinden.

Noot voor de redactie:

Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met voorzitter Roosmarijn Dam (06-15960114)

 

Back To Top