Skip to content

Vergroten identiteit mbo alleen door meer maatwerk

Iedere student heeft recht op kwalitatief goed onderwijs, waarbij er gekeken wordt naar de behoeften van de student. Deze vorm van maatwerk, de mate van persoonlijke begeleiding en de intensieve relaties tussen student en docent, zien wij graag terug in het onderwijs – ongeacht de grootte van een instelling. Het plan van de minister om grote mbo-instellingen op te verdelen in mbo-colleges is geen garantie voor daadwerkelijk meer kleinschaligheid.

In het plan van de minister worden namelijk mbo-instellingen in essentie niet kleiner. Het college van bestuur blijft het overkoepelend bevoegd orgaan. Het moet volgens JOB transparant blijven voor een student aan welke onderwijsinstelling hij of zij studeert. Belangrijker is ook dat de student weet waar hij of zij terecht kan met eventuele vragen en klachten. Daarnaast moet de student ook echt wat te kiezen blijven hebben in de regio, dus keuzevrijheid tussen verschillende opleidingen bij verschillende onderwijsinstellingen.

De student dient kwalitatief goed onderwijs te genieten, ongeacht in welke vorm zijn college dit aanbiedt. Kleinschaligheid – het creëren van een kleine onderwijsgemeenschap – kan bijdragen aan de identiteit en een positief effect hebben. Maar het alleen veranderen van het organisatiemodel van de school is niet voldoende. Niet alleen de docenten en het management van de opleiding moeten zo dicht mogelijk bij de student staan, ook het college van bestuur moet weten wat er allemaal op de instelling afspeelt.

Back To Top