Skip to content

verlofaanvraag demonstratie voor studenten

Het kan moeilijk zijn om verlof te krijgen voor de demonstratie op 14 november. We hebben daarom een voorbeeld opgesteld die je kunt sturen naar jouw opleidingsmanager, docent, mentor, teammanager of naar het college van bestuur.


Onderwerp: verlof voor demonstratie 14 november tegen leenstelsel

Geachte heer/mevrouw,

Op 14 november organiseren JOB , LSVb, ISO, LKvV, NJR, AOb, FNV Jong, CNV jongeren, VCP Young Professionals, ROOD, CDJA, PerspectieF, PINK! en LAKS een demonstratie tegen het leenstelsel.

Wij vinden het belangrijk dat studeren toegankelijk blijft. Er wordt vaak gezegd dat het leenstelsel de mbo-studenten niet treft maar dit is wel degelijk zo. Een groot aantal mbo-studenten studeert verder en dat willen we graag zo houden. We willen niet opgezadeld worden met hoge studiekosten. Om onze stem te laten horen, willen we graag aanwezig zijn bij de demonstratie in Den Haag.

We vragen of we deze dag geoorloofd verlof mogen krijgen om te demonstreren. In de grondwet is het recht om te verenigen en te demonstreren opgenomen en we willen graag van dit grondrecht gebruik maken.

Vriendelijke groet,
Je naam/ namen

Back To Top